Články autora »Honzina Maagová«

Svoboda pro všechny aneb lidé mezi lidmi

28/05/2014

1

Víme že o demokracii se často a hodně hovoří,diskutuje .Názory se však různí . Včem spatřujeme pravý výklad denokarcie bohužel nevíme a myslím si že ani vědět nechceme. Nacházíme se všichni v celospolečenské fázi,kde jsme utrpěli kolaps právního státu, policie České Republiky jset pro občany tohoto státu a této společnosti výrazně nebezpečná,protože páchá zločiny proti […]

ČLOVĚK A JEHO SVĚT V OBRAZECH

28/04/2014

1

Rychlost našeho pohybu lidského života pod zorným úhlem věčnosti našich osudů probýhá v krátém čase na hodně dlouhou vzdálenost,neboť fyzická smrt člověka jest bránou do života nového daného jedince.Má li člověk milovat život ve kterém se bytostně nachází a má li hledat smysl a pravdu životních hodnot nesmí tedy zbytečně mrhat svým pozemským časem pro […]

Filosofická úvaha : Všichni jsme tím čím jsme.

07/04/2014

1

Svět si klidně půjde dále svou vlastní cestou ve své ose,ale osud nám vždycky jak starý a nechápavý pes zůstane věrně sedět u nohou – jinak řečeno život je hra a je smutnou pravdou že kdo podvádí má více ze hry než podvedený protože né pravda a spravedlnost ale nenasitná chamtivost jest pohonem a zákonem […]

DĚLNICKÁ ČTVRŤ

01/04/2014

0

Mé hořké srdce nářkem sténá a mé oči pláčem krvácejí,když zoufale pohlédnu na tovární zamčené dveře kde ještě před nedávnem se všude svítilo a dělníkům práce pod rukama hrála. Z dlouhého továrního komína kdysi dávno mohutně dýmalo a okolo té továrny čerstvým lnem vše vonělo a těm pracujícím dělníkům co před očima stroje tovární běžela […]

SLOVO A ČIN

25/03/2014

0

Moc vyřknutého slova je dostatečně známa, ale né vždy je doceňována vnitřní hodnota slova těmi kdož je ve svém projevu pronášejí. Štěstí a slova prázdná mají jepičí život odhalí se a zmizí stejně tak rychle jak vznikla měřítkem vyřčených slov a důkazem jejich hodnoty není jejich množství ale může jím být jedině čin. Každodenně se […]

Morální hodnoty obohacijící život

21/01/2014

0

V roce 2008 proběhl ve Spojených státech amerických průzkum,při kterém byly stovky mladých dospělých lidí dotázány jak se oni dívají na morální hodnoty ve spolčenosti která je obklopuje a ve které se oni samotní nacházejí ??

Proč může být těžké milovat boha ?

21/12/2013

1

Milovat boha není pro některé lidi snadné neboť jim připadá v celkovém důrazu myšlení – vnímání a cítění že bůh je poněkud záhadný,nehmatatelný odtažitý,mnohdy k lidem krutý při nejhorším reálně neexistující. Přesto když nám je z různých to pozemských podnětů nejhůře a mi citíme jakou bolest na duši ve svých úvahách a myšlenkách se k […]

Přednosti socialistického zdravotnictví

15/12/2013

0

V letech 1948 až 1989 převzal péči o zdraví lidu stát zřídily se tehdy Krajské a Okresní Ústavy Národního Zdraví a tyto organizace v tomto období za pomocí Československého Červeného Kříže poskytovali občanům tohoto státu náležitou lékařskou péči v rámci preventivní a léčebné péče,kde náklady za tuto lékařskou péči hradil stát. Lékařská péče se tehdy […]

Česká Republika alias policejní impérium

14/12/2013

0

17.listopadu roku 1987 se v tehdejší sametové revoluci volalo po svobodě názorového projevu volalo se po demokracii a Václav Havel tehdy deklaroval a všechny ve společnosti tehdy přesvědčoval že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí ” je to opravdu hezká myšlenka ovšem nabízí se velmi lapidární otázka zda li tato myšlenka byla […]

Včera dnes a zítra aneb stalo se před……

15/10/2013

0

Opět jsem usedla za svůj psací stůl a PC abych se pozastavila nad velmi zvláštními okolnostmi kterými mi všici na npříč naší společností toho času procházíme a tyto okolnosti jsou zvláštní víc než si vůbec dokážeme uvědomit neboť tyto okolnosti kterými nyní společensky procházíme a jim na vlnách osudu čelíme jsme již osudově jakož to […]

NÁSILÍ NA ŽENÁCH – CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM

01/10/2013

0

Opět usedám za svůj psací stůl a Pc abych se ve svých úvahahách pozastavila nad tématem : NÁSILÍ NA ŽENÁCH – CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM. Pokládám velice lapidární otázku ? Odkud pramení a proč vůbec existuje ??

DARUJ KREV DARUJEŠ LIDSKÝ ŽIVOT

25/09/2013

0

Dobrovolní dárci a dárkyně krve v rámci dobrovolného dárcoství krve darují z vlastní píle a vlastní iniciativy bez nároku na jaký koliv finanční příspěvek to nejcenější darují druhému člověku život v podobě krevní transfůze a to v momentě kdy jeho život je jenom chvilka taková… chvikla která rozhoduje o tom zda li ten člověk bude […]

Od sedmé do sedmé

19/09/2013

0

Nový den s datem 24.prosince roku 1958 se ohlásil křehkou krásou zmrzlých oken.Přituhlo tak náhle že venku na holých větvičkách stromů přimrzli kapičky vody.Vítr jimi pocinkává a načepířený černý kos kroutil nad tou nezviklou věcí hlavou.Ulicí se vinula jedlová vůně stromků jímž vánoce dávají každého roku na vědomky že přichází období svátků přátelství i lásky […]

Invetůra naší společnosti včera a dnes

12/09/2013

0

Usedla jsem za svůj psací stůl a Pc abych se ve svých úvahách pozatavila nad velice lapidární otázkou naší minulosti a součastnosti.V letech 1948 až 1989 byla naše republika pomyslně řečeno městem za mřížemi byla zde velká diktatůra tehdejšího komunistického režimu pod taktovkou tehdejší politické garnitůry z Kremlu bývalého Sovětského Svazu Socialistických Republik.

Zamyšléní Honziny Maagové

06/08/2013

1

Položila jsem si velmi zásadní otázku kde jsem se ve svých úvahách zabývala tím proč jest POLICIE ČESKÉ REPUBLICE v morálním úpadku a vždy to odnese prostý občan tohoto státu a této společnosti. Je to tím že policie České Republiky je personálně obsazena lidmi který nejsou způsobilí tuto profesi v ozbrojených silách vykonávati. Tato nezpůsobilost […]