Platební karty Raiffeisenbank

15/05/2009    

1


Nabídka kreditních karet pro občany

Raiffeisenbank nabízí celou řadu kreditních karet pro občany a dále potom tzv. alianční a partnerské karty, o kterých se zmíním jen stručně. Občan – fyzická osoba si může u této banky požádat o vydání kreditní karty VISA Extra, VISA Classic, Mastercard Animal Life a VISA Gold. Dále jsou v nabídce Raiffeisenbank karty alianční zařazené ve věrnostním programu (podobně jako Bonus program u ČS) a karty partnerské. Jako výhodu určitě uvedu skutečnost, že každá z vydávaných karet má nastaveny jiné parametry, tak, aby vydávané karty vyhověly různým typům klientely mezi občany.

Podmínky zřízení

Klient, který si u Raiffeisenbank požádá o kreditní kartu, musí splnit následující podmínky:

 • občanství nebo trvalý pobyt v ČR
 • věková hranice 21 let a výše (kartu dodatkovou získáte již od 15 let)
 • pravidelný čistý měsíční příjem od 10 000 Kč
 • jediný nutný doklad: průkaz totožnosti
 • jediný volitelný doklad (nejlépe): doklad o příjmu (potvrzení od zaměstnavatele nebo daňové přiznání nebo výměr důchodu/renty)1

 

Design

Karty VISA Extra, VISA Classic a VISA Gold jsou vydávány pouze v jednom designu, karta Animal Life pak nabízí výběr ze 4 originálních designů. Službu vlastní design Raiffeisen bank pro kreditní kartu nenabízí. Bohužel náhledy designů jednotlivých karet nejsou k dispozici.

Základní či volitelné služby ke kartám

Karta VISA Extra: k základním službám u této karty patří vydání a vedení karty zdarma (včetně vyhotovení pravidelného výpisu) do té doby, než je poprvé použita klientem. Při nepoužívání je karta zcela zdarma, při doplacení celkové dlužné částky taktéž.

Karta VISA Classic nabízí vrácení poplatku za vedení karty, pokud je karta použita při platbách u obchodníků a klient utratí v průběhu měsíčního cyklu více jak 3000 Kč, dále pak jako bonus zdarma slevový program Sphere VIP (podobně jako program Sphere u ČS), výpis zdarma, základní pojištění proti zneužití karty.

V rámci karty VISA Gold získávají klienti navíc zdarma slevový program Sphere VIP, dále pak základní pojištění zneužití karty, cestovní pojištění a pravidelný měsíční výpis.

Karta Animal Life nabízí zdarma základní pojištění zneužití karty a členství ve slevovém programu Sphere.

Doplňkové služby

Cestovní pojištění

 • pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a repatriace (obojí ve výši 1 milion Kč), pojištění úrazu (100000 Kč), pojištění zavazadel (15000 Kč), pojištění právní pomoci (20000 Kč), pojištění odpovědnosti za škody (500000 Kč)
 • vztahuje se na držitele karty a na spolucestující rodinu (manžel/ka a vlastní či adoptované děti mladší 18 let) bez počtu omezení osob; pojištění se vztahuje na osoby mladší 70 let
 • jeho cena je 50 Kč měsíčně

Pojištění zneužití karty

základní pojištění je automatickou součástí všech embosovaných kreditních karet

(VISA Classic, VISA Gold, MasterCard Animal Life), u karty VISA Extra si jej

může klient sjednat s měsíčním poplatkem 15 Kč.

pro karty Visa Classic a MasterCard Animal Life pojišťovna poskytne pojistné

plnění ve výši součtu neoprávněných transakcí, max. však ve výši 10000 Kč za

jednu zneužitou kartu.

u karty VISA Gold pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši součtu

neoprávněných transakcí, max. však ve výši 100000 Kč za jednu zneužitou kartu.

Tabulka 3 – pojistné varianty u volitelného pojištění proti zneužití

Varianta pojištění

Zneužití karty

Odcizení hotovosti

Doklady a klíče

Cena měsíčně

E20 20 000 5 000 4 000

19 Kč

E30 30 000 5 000 4 000

24 Kč

E40 40 000 5 000 4 000

30 Kč

E50  50 000 5 000 4 000

40 Kč

E60 80 000 5 000 4 000

60 Kč

Nad rámec těchto částek uhradí pojišťovna i zachraňovací náklady, tzn. náklady na poplatek za blokaci karty ve výši 950 Kč.

Pojištění schopnosti splácet

Toto pojištění je možné sjednat ke všem kreditním kartám, které Raiffeisenbank nabízí a měsíční poplatek za jeho vedení činí 0,25 % z aktuální dlužné částky.

Pojištění kryje tato pojistná rizika:

 • úmrtí následkem nemoci nebo úrazu
 • plnou a trvalou invaliditu následkem nemoci nebo úrazu
 • plnou pracovní neschopnost následkem nemoci nebo úrazu
 • ztrátu zaměstnání, ke které nedojde z vůle či vinou pojištěného

Poplatky

Poplatky za vydání a používání karty a správu a vedení kartového účtu

Za vydání základní karty Raiffeisenbank neúčtuje svým klientům žádné poplatky, za správu a vedení kartového účtu jsou poplatky následující: karta VISA Extra 25 Kč měsíčně, VISA Classic 35 Kč měsíčně, MasterCard Animal Life 45 Kč a VISA Gold 120 Kč.

Ostatní poplatky

Přijetí zákazu na platební kartu z důvodu odcizení či ztráta realizuje banka pro své klienty zcela zdarma to jako jediná ze srovnávaných bank. Za vydání náhradní karty zaplatí klient 180 Kč.

Poplatek za opětovné vytvoření PIN činí 180 Kč, změnu PIN banka klientům doposud neumožňuje.

Při nesplácení poskytnutého úvěru je klientům zasílána 1. výzva s poplatkem 200 Kč, 2. výzva s poplatkem 300 Kč a 3. výzva s poplatkem 500 Kč. Při porušení smlouvy je klientům účtována smluvní pokuta 5000 Kč.

Největší skupinou poplatků jsou i kreditních karet Raiffeisenbank transakční poplatky. Při výběru z jakéhokoli tuzemského bankomatu kartou VISA Classic, VISA Gold a MasterCard Animal Life klient zaplatí jednotný poplatek 50 Kč, při výběru ze stejných bankomatů realizovaném kartou VISA Extra 70 Kč. Při výběru kartami VISA Classic, VISA Gold, MasterCard Animal Life v zahraničí je nutné počítat s poplatkem 50 Kč + 1 % z vybírané částky, kartou VISA Extra 70 Kč + 1 % z vybírané částky. Službu Cash advance nabízí banka pouze v ČR a to s poplatkem 80 Kč + 1 %.

Úroky a bezúročné období

Raiffeisenbank stanovuje úrokové sazby ke kreditním kartám měsíčně, u karty VISA Extra je to 2,09 % a u ostatních kreditních karet 1,89 %. Klienti mají možnost využívat bezúročné období až 45 dnů při zaplacení 100 % dlužné částky za předchozí účtovací období.

 

1 doslovná citace z www.rb.cz

V rubrice: Finance