Invetůra naší společnosti včera a dnes

12/09/2013    

0


Usedla jsem za svůj psací stůl a Pc abych se ve svých úvahách pozatavila nad velice lapidární otázkou naší minulosti a součastnosti.V letech 1948 až 1989 byla naše republika pomyslně řečeno městem za mřížemi byla zde velká diktatůra tehdejšího komunistického režimu pod taktovkou tehdejší politické garnitůry z Kremlu bývalého Sovětského Svazu Socialistických Republik.

SILVESTR 2012 -2013

Což se promítlo na vlnách osudu v rámci společensko sociálních a politických kontextů koncem sedmdesátých let minulého století. Osudově v pátek 28.ledna roku 1977 byli povinně sezváni všichni umělci divadelní a televizní tvorby do národního divadla v Praze aby vyjádřili svůj nesouhlas s nelegální činností charty 77 a podpořili tak svoji uměleckou a kůlturní tvorbou odkaz národního divadla který byl tehdy potřeba neústále rozvíjet a obohacovat v socialistickém duchu což tehdy před umělci divadelní a televizní tvorby v národním divadle pronesla ve svém projevu členka komunistické strany Československa a předsedkyně dramatických úmělců soudružka JIŘINA ŠVORCOVÁ ve svém rosáhlem projevu odsoudila tehdejší nelegální činnost charty 77 a tyto členy této organizace nazvala odpadlíky a zrádci kteřý se za mrštný peníz propůjčili imperialistickému západu ve svém projevu pohrdala těmito členy charty 77 a zdůraznila že si neváží socialistického zázemí a existenčních jistot které byli trvale budovány pro všechny občany tehdejší společnosti pod záštitou Komunistické strany Československa.JIŘINA ŠVORCOVÁ tehdy ve svém projevu zdůraznila aby národní divadlo a celková umělecká a divadelní tvorba přispívala k výchově socialistického člověka, obohacovala jeho kůltůrně duchovní rozvoj umělecké tvorby.Také připoměla to že umělci divadelní a televizní tvorby ve svém uměleckém projevu pozvedávají svůj umělecký hlas proti hrozbě západního imperialismu.V závěru svého projevu JIŘINA ŠVORCOVÁ přímo nastavila pro umělce divadelní a televizní tvorby jasná pravidla – scénař byl jasný tehdy všem : Žádné koketování s tehdy nelegální organizací charta 77 a podobnými řečmi o lidských právech to mělo být a také bylo pro umělce tehdy tabu ! Kdo by měl v dané situaci jiný názor a projev ve svém akcentu nesměl na prkna národního divadla a před kamery Českolovenské televize,takovýto umělec byl tehdy nežádoucí umělec který by stejně tak jako tak skončil na smetišti osudových dějin.Jinak umělce divadelní a televizní tvorby měl komunistický režim rádnebot umělci pomáhali tomuto režimu pro nás pro obyčejné lidi šířit deziluzní dojem známý z Potěmkinových vesnic rozdávali totiž formou divadelních her či televizních inscenacích a seriálů pohodu úsměvy a hlavně falešnou iluzi tehdejší socialistické společnosti. A takovým to způsobem to bylo nastaveno i v jiných rezortech v rámci společensko sociálních a politických kontextů před rokem 1989. To byl záporný moment tehdejšího režimu před rokem 1989.

K těm pozitivním momentům tehdejšího režimu před rokem 1989 patřilo to že :

Každý člověk – občan měl právo na práci. Každý měl střechu nad hlavou která ho ochranovala celých 365 dnů v roce nikdo se nepotloukal na ulici a nežil v nedůstojně lidských podmínkách jako bez domovec. Každý měl právo na vzdělání a na bez platnou lékařskou péči formou ambulatní či ústavní péče v rámci preventivní a léčebné péče která byla podmíněna zákonem péče o zdraví lidu zákon číslo 20/1966 sb. Matky samoživitelky měli pro své dítě či děti jesle scela bez poplatku a docházka do mateřské školy bala u těchto maminek za jednu Kčs na den pobytu v MŠ. Letní pionýrské tábory byli dostupné všem dětem bez ohledu na sociální stav dané rodiny.Naše společnost byla velmi úrodná a bohatá,zde byli sklárny,texleny,papírny hutě a doly.Dále JZD a státní statky byl zde velmi kvalitní průmysl mléčné výživy, cukrovar pivovar,výroba traktorů v závodě zetor, auto výroba škoda, národní podnik karosa dřevotvar , závod TESLA a další jiné průmyslově kovodělné závody a výrobní družstva které byli přínosem pro tamní společnost opravdu bez jaké koliv nadsázky měli jsme všeho a pro všechny z nás byli živi nejen soudruzi s bývalého Sovětského Svazu ale byl v rámci RVHP z nás svým způsobem živ celý východní blok a to nelze popřít ani spochybnit.

A jak tomu je dnes od roku 1989 ?

Všechny kovodělné závody výrobní družstva doly hutě státní statky + JZD potravinářská výroba maso kombináty včetně PMV textilky papírny apod… všechny tyto koncernové a národní podniky které od konce druhé světové války se budovali či obnovovali a dávali lidem obživu se po roce 1989 odprodali vytunelovali a pokud již neskou srovnány s povrchem zemským zejí prázdnotou.Lidé jsou nezaměstnaní bez práce přeúvěrovaně zadlužený frustrovaní a v depresích.Na ulici žijí lidé bez domova nacházejí se v nedůstojně lidských podmínkách kde podléhají závislosti na alkoholu aby tyto kruté podmínky ulice obstáli dnes a denně jsou vystaveny rizikům infekční nákazy jako jest žloutenka plicní TBC či zákoška svrabová v zimě jsou vystaveny riziku umrznutí v létě riziku přehřátí hygienické úkony jsou pro tyto lidi vzácnosti a to se nacházíme v 21.století ??! U lékaře se dočkáme pouze výrazného nezájmu a arogance ze strany lékařů a sester nebot lékař nevstane od svého psacího stolu Pc aby pacienta fyzicky vyšetřil a věnoval mu svůj čas a přízen ve svém projevu”a ještě si za tuto velmi diletatntní a neochotnou péči pacient zaplatí 30,- kč u praktického lékaře 90,- kč na lékařské pohotovostní službě a 100,- kč za jeden den pobytu v nemocnici a to já sama považuji za porušení článku číslo 31,ústavního zákona číslo 1/1993 sb který zaručuje všem občanům tohoto státu bezplatnou lékařskou péči už jenom že člověk zaplatí těch 30,- kč a více při návštěvě lékaře jest porušení ústavy. Mladá generace v naší společnosti nemá žádnou pozitivní motivaci a proto se uchyluje k asociálním činům které jsou v rozporu s převládajícími uznávanými společenskými a morálními hodnotami kde v tomto bodě nemají pevně stanovené hranice a neústále si posovají tyto hranice svých možností až do stádia kde se do stanou do střetu ze zákonem a jeho představiteli jejich primární chyba to není toto je chyba tohoto státu v rámci sociálních a politických kontextů na příč naší společností. Důchodci kteřý pro tuto společnost a tento stát hlavně pro budoucí generaci vytvářeli a vynakládali nemalé hodnoty které od roku 1989 jsou otázkou minulostí se dnes dočkali toho že jsou ve společenském zapomenutí a veškeré finanční schodky v našem státě se přičítá právě těmto důchodcům s tím že jich je nejvíc v této společnosti a jsou mnohdy označovány promintě mi ten nevkusný výraz ” jako odpad naší společnosti ” což je velice zhoubně barbarské s podtextem společenského alibismu.Je svým způsobem jisté že v naší společnosti jest sedm generací počínaje třicátníky a konče populačními ročníky s devadesátých let a jedna generace neodpustí té druhé generaci své vlastní chyby a ten morální a sociální úpadek tomuto v samotném závěru napomáhá ovšem za tento morální sociální a finanční úpadek rozhodně nemůžou a ani nenesou žádnou vinu důchodci kteřý mají právo a opravněný nárok si prožít své stáří v klidu a důstojně protože je to jejich poslední etapa v jejich životě myslím si a jsem o tom na prosto přesvědčená že za tento morální sociální a finanční úpadek nese vinu a odpovědnost stát a politická garnitůra na příč politickým spektrem od listopadu 1989 do součastnosti.Prodej a nákup v obchodních řetězcích je scela bez kůltůry obchodu kde zákazník není žádný pán ale aucajdr kterýmu je nabýdnut sortimet který není vhodný ani pro zvířata což za bývalého režimu v prodejnách národního podniku pramen či jednota neexistovalo zákazník byl vždy na prvním místě i když byli fronty na banány rajčata ale mnohdy i na dámské hygiencické vložky či WC papír kůltůra obchodu byla zachována. Policie České republiky je personálně obsazena avantgardou infatilních diletantů která se ohání heslem chránit a pomáhat ve skutečnosti kam šlápnou sto let tráva neroste,justice a státní zastupitelství je personálně obsazena bývalými komunistickými soudci a prokůrátory kteřý v tomto rezortu v rámci demokratického práva nemají už dávno co pohledávat přesto tyto zakuklení bolševíci v taláru ve službách sprevdlnosti setrvávají a vždy to odnese prostý člověk -občan který se domáhá svého přirozeného práva formou zákona u nezávislého orgánu veřejné moci.A kde jsou ty vize a slova o kterých Václav Havel přesvědčoval tento národ na každém kilometru v každé situaci apři každé příležitosti vždyd deklaroval cituji : UŽ NÁM NEBUDETE LHÁT PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ také sliboval že se bude žít a úřadovat bez přítomnosti komunistů byli to myšlenky a slova velmi přesvědčivá ovšem tyto myšlenky a slova kterými uchvátil a přesvědčil davy lidí nebyla pravdivá a nebyla jeho vlastní nebot si myslím že kdyby tyto myšlenky a slova jeho projevu byli pravdivá a myslel je opravdu vážně tak jak o nich intenzivně přesvědčoval tento národ dnes by to bylop v naší společnosti úplně jinak nastaveno v rámci přirozených demokratických hodnot. KOnečně si přiznejme že sametová revoulce v listopadu 1989 byla jeden velký podvod na tento stát a občany v něm byla to snaha západního imperialismu rozbít vše co čsekolovenský národ od konce druhé světové války budoval a tvořil pro sebe a budoucí generaci nebot západní svět nemohl zkousnout to že lidí v ČSSR mají stálé zaměstnání a stálý plat za svoji odvedenou práci,že mají právo na bydlení a nepovalují se na ulici nedůstojných a nelidských podmínkách že mají právo ne vzdělání dále na bezplatnou lékařskou péči bez rozdílu věku pohlaví a rasy že prostě žijou slušně a spořádaně tak jak slušný a spořadaný člověk žít má což v západním světě tehdy nebylo a není do dnes proto zápdní svět se zaměřil na postavu Václava Havla a přes něho samotného za pomocí odpadlíků a zrádců kteřý se propůjčili imperialistickému západnímu světu nejen v tehdejší nelegání organizaci charta 77 ale také v rádiu svobodná evropa systematicky a úmyslně po předchozím ubážení nahlodávali a nabourávali svoji činností zázemí a existenční jistoty které byli trvale budovány pro všechny občany tohoto státu pod záštitou tehdejší KSČ a dne 17.listopadu roku 1989 se to bohužel konečně těmto organizátorům za pomocí Vaclava Hvala povedlo byla z toho sametová revoulce ve které lidé cinkali klíčema a dnes jim s toho cinká v hlavě křičeli máme hlé ruce dnes mají hlou prdel a slibovaná demokracie v rovině demokraticko právního státu kde pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí se nekonala proč ? Protože to byl podvodný trik který věděl jenom dramatik Václav Havel a před tímto podvodným trikem za pomocí imperialistického západního světa již nadčasově ve svém projevu varovala nejen umělce divadelní a televizní tvorby JIŘINA ŠVORCOVÁ bylo to osudově v pátek 28.ledna roku 1977 a nikdo ji ve skutečnosti nebral vážně ale ta žena měla svým způsobem pravdu.Vytvořme si každý sám ve svých úvahách pomyslné soudní váhy a na jednu misku vah si dejme období před listopadem 1989 a na druhou misku vah si dejme období od roku 1989 do součastnosti….
a názor necht si každý sám učinní. Protože v bibli se praví v kapitole svatého Lukáše žalm –
6:44 ” KAŽDÝ STROM SE POZNÁ PODLE SVÉHO OVOCE ” Když bych měla naší republiku přirovnat ke stromu tak tento strom jest suchý strom bez ovoce a bez listí a to za pouhých 24 let od roku 1989 do součastnosti. A není cesty zpátky – bohužel !

Záznam provedla
Honzina Maagová
korespondentka občanské žurnalistiky
T R U T N O V
JanaMaag@seznam.cz

V rubrice: Život