Svoboda pro všechny aneb lidé mezi lidmi

28/05/2014    

1


Víme že o demokracii se často a hodně hovoří,diskutuje .Názory se však různí .

Včem spatřujeme pravý výklad denokarcie bohužel nevíme a myslím si že ani vědět nechceme. Nacházíme se všichni v celospolečenské fázi,kde jsme utrpěli kolaps právního státu, policie České Republiky jset pro občany tohoto státu a této společnosti výrazně nebezpečná,protože páchá zločiny proti lidskosti a to i navzdory tomu že mají zásadu ” pomáhat a chránit ” a k tomu jim napomáhá justice bez spravedlnosti ,která jest složena s komunistických soudců a prokurátorů ktterý své posty zastávali legitimně před listopadem 1989. Obhajoba jest pro chudého či finančně podprůměrného člověka – obačana napsrosto nedostupná proto také představitelé soudu mnohdy argumentují tím že není pro občana tato obhajoba nůtná neboť případ není právně složitý což jest v zásadním rozporu ze zákonem ale i ústavou neboť článek čílso40/odstavce:3,základní listony práv a svobod Ústavního zákona číslo : 2/1993 sb,jasně říká že každý občan má právo a povinnost mít v procesu před soudem obhájce a to již v příparavném řízení – pokud si takový to občan obhájce nemůže s finančních důvodů či jiných zvolit sám musí mu být podle zákona ustanoven soudem což se v soudní praxi také neděje.

SILVESTR 2012 -2013

Prostřednictvím televize a tisku se publicita soudních procesů a toho času justiční praxe,kde se běžný občan spravedlnosti své u českých soudů nedočká je jakým si prostředkem udržujícím celospolečenský tonus bezpráví a nenávisti a to i navzdory tomu že se nacházíme v právním a nikoliv v policejním státě.
Média ale také policejní mluvčí dost často rádi informují prostřednictvím televize či rozhlau nebo tisku o výroku trestu pro pachatele bez rozsudku což jest také velmi alarmující znepokojivé a proti zákonné neboť do vynesení rozsudku se na každého člověka – občana po právní iformální to stránce vztahuje presumkce neviny což se také bohužel v praxi porušuje a v tomto bodě se jedná o porušení článku číslo : 10/odstavce : 1,základní listiny práv a svobod –
Ústavního zákona číslo : 2/1993 sb,

Závěr :

Píše se rok 2014 od sametové revoulce z listopadu roku 1989 uběhlo necelých 25 let a naše společnost jest postavena na těchto základních prioritách :
1. Kolaps právního státu.
2. Nebezpečná policie České Republiky.
3. Zločiny proti lidskosti.
4.Zneužívání vyšetřovací vazby.
5. Justice bez spravedlnosti.
6. Soudci a prokůrátoři z ČSSR v akci.
7. Procesy a veřejnost rošiřující bezpráví a nenávist.
8. Bez Rozsudku lidé mezi lidmi.
9. Finančně podprůměrný občan bez obhajoby.

Z toho tedy plyne že i když jsme v právním státě právo a lidská důstojnost zde nejsou v praxi realizovatelné,neboť na troskách minulé totality vyrostla totalita nová a ještě zrůdněší než ta co zde byla od Února roku 1948 do listopadu roku 1989 neboť se zde aplikuje ze strany orgánů veřejné moci organizované násilí pod rouškou právního státu a to jest opravdu zrůdné !!

Připravila a zhotovila :

Honzina Maagová
Zdravotní sestra ČČK a Korespondentka občanské žurnalistiky
Trutnov
JanaMaag@seznam.cz

V rubrice: Politika, Právo