ČLOVĚK A JEHO SVĚT V OBRAZECH

28/04/2014    

1


Rychlost našeho pohybu lidského života pod zorným úhlem věčnosti našich osudů probýhá v krátém čase na hodně dlouhou vzdálenost,neboť fyzická smrt člověka jest bránou do života nového daného jedince.Má li člověk milovat život ve kterém se bytostně nachází a má li hledat smysl a pravdu životních hodnot nesmí tedy zbytečně mrhat svým pozemským časem pro pozemské malichernosti,neboť právě pozemský čas to jest ten materiál z kterého se skládá život lidský život každého člověka na tomto pozemském světě. Také je potřeba si uvědomit že kdo hledá smysl a pravdu lidského života jest moudrý to člověk,kdo říká že jí našel jest blázen a jeho celkový prostor myšlení,cítění,vnímání a jednání jest postaveno na falešné hrdosti daného jedince.

SILVESTR 2012 -2013

Mi lidé se nacházíme v labirintu 21.století v různých to osudových situacích,které jsou postaveny z příběhů jako mozaika a tato pomyslná mozaika odhaluje naše obavy kde pod tíhou těchto obav klesáme a opět vzetupujeme ve svých mentálních obrazcích svého myšlení cítění vnímání a jednání – někdy bohužel chování.
A tím si tak v podstatě vzájemně tyto osudové střípky pomyslné mozaiky v rámci mezilidských vztahů proplétáme skládáme a vytváříme tak osudovou emociální mapu dnešní součastnosti a dnešních dnů ve kterých se mi lidé nacházíme na vlnách svých a nejen svých osudů a to jak pracovně tak i v privátně soukromém životě.
Jsou to různé pozice dnešní součastnosti které v nás vytvářejí obrazce prozíravého myšlení které jest sprofanováno taktikou spekulací a politickou malicherností,kde jsme mnohdy ve svém projevu mazaní a schovívavý tak jak v daném momentu potřebujeme” v podstatě si ani neuvědomujeme že takovým to rozdělováním svých duševních sil si nerozlučně mrzačíme svoji přirozenost která jest součástí našeho vlastního já a která by nás měla zoosobňovat v různých projevech našeho vystupování vždy a všude.

Co je to za sílu která pohání tento svět a nás lidi v něm a to jak v dobrém tak i v tom špatném slova smyslu – pokládám si lapidární otázku ?? – Kterou nechávám otevřenou a každý kdo bude chtít si na tuto otázku může odovědět třeba …..

Připravila a zhotovila :
Honzina Maagová
Korespondentka občanské žurnalistiky
Trutnov
JanaMaag@seznam.cz

V rubrice: Literatura