Morální hodnoty obohacijící život

21/01/2014    

0


V roce 2008 proběhl ve Spojených státech amerických průzkum,při kterém byly stovky mladých dospělých lidí dotázány jak se oni dívají na morální hodnoty ve spolčenosti která je obklopuje a ve které se oni samotní nacházejí ??

SILVESTR 2012 -2013

V deníku The New York se jeden dotazovaný mladý muž vyjádřil kde ve svých úvahách ve spojitosti daného průzkumu názorově odsoudil znásilnění žen či mužů,fyzické domácí násilý vraždy atd… podobně se vyjádřila i věrší ostatatních dotazujících kteřý se zůčastnily daného průzkumu. Je velmi deprimující že tyto mladí lidé tak málo přemyšlí o morálních otázkách v rámci společensko – sociálních kontextů řešili extrémní otázky vycházející ze znásilnění fyzických útoků a vražd ale věci jako jest například řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek v průzkumu nezazněli,dále v průzkumu chyběli odpovědi které by směřovali k otázkám materielní chamtivosti,egocentrismu a falešné hrdosti člověka či lidí dokonce jedna mladá žena která byla dotazovaná v daném průzkumu odpověděla cituji:

O tom zda li je něco správné a morální či naopak moc nepřemýšlím pokud cítím že je to správné udělám to i za předpokladu že je to v daném momentu amorální konec citace.

Z toho tedy jasně vyplývá že : Ve společnosti a ve světě jako takovém se prohlubuje úpadek morálních hodnot mladí lidé mnohdy nejen že neznají morální hodnoty které obohacují život každého člověka oni v podstatě ani tyto hodnoty znát nechtějí což koresponduje výpověď dotazované mladé dívky která se zúčastnila daného průzkumu”

Co jsou to vlastně morální hodnoty ?

Morální hodnoty jsou všechny etické zásady,které považujeme za správné a důležité v rámci mezilidských vztahů napříč společenskými a sociálními kontexty může k nim patřit :

Ochota odpouštět druhým, úcta k životu, poctivost,láska k bližnímu svému” myslím že hodnoty které zastáváme ve svém celkovém akcentu myšlení vnímání cítění ovlivňují naše jednání někdy bohužel chování naše priority a pochopitelně i naše vztahy a také to jaké měřítka vštěpujeme svým dětem během výchovy protože všechny tyto hodnoty pramení z rodiny jako takové ale s odstupem času se do této rodiny tyto hodnoty navracejí a to jak v kladném tak i v záporném slova smyslu. Morální hodnoty pro jakého kdokoliv člověka jsou velmi důležité neboť obohacují život každého z nás a bohužel nyní morální hodnoty čím dál více upadají proto náš život ve všech směrech pro každého z nás není bohatstvím a neobohacuje nás proto také převážná většina lidí trpí depresivními stavy upadají do citové deprivace” kde tyto problémy začnou kompenzovat mnohdy alkoholem což je cesta nikam ” přežití lidstva může záviset na přijetí globální etiky protože pozitivních cílů a závěrů nelze dosáhnout nečestnými prostředky projevu myšlení a jednání člověka či lidí v naší společnosti i ve světě. Protože opravdová poctivost podobně jako i jiné vlastnosti jsou přirozeným rysem každého z nás amorálnost našeho celkového postoje je mnohdy ovlivněna společenskými okolnostmi na základě upřednostnění vlastních zájmů je tedy patrné že amorálnost jest vedlejší efekt přesto se stávám efektem primárním je to tím že nepřítelem morálních hodnot jest materialismus ano materialisticky zaměření lidé si myslí že hmotný blahobyt a prožitky jsou těmi nejvyššími hodnotami a neuvědomují si že svoje peníze investují do své vlastní nespokojenosti protože kdo miluje peníze nikdy se jich nenasytí a kdo chce být bohatý nikdy nebude mít dost nebylo by skvělé kdyby člověk přišel do obchodu a mohl si koupit štěstí a morální hodnoty na celý život ? tato myšlenka není tak bláznivá jak se na první pohled zdá protože když dáváme obohacujeme sebe i druhé než když pouze dostáváme což potvrzuje i svaté písmo v bibli cituji

Více štěstí je v dávání než v příjímání ” skutky 20:35 ” dále se v bibli praví budeš li milovat bližního svého nikou neoplácej zlé zlým” láska k penězům je kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tato láska k penězům degraduje morální hodnoty které nejen obohacuje život každého z nás ale mi těmto morálním hodnotám můžeme věřit i když to bohužel mnohdy ve svém projevu myšlení cítění vnímání a jednání odmítáme a posléze si klademe stále stejnou otázku proč se vítězná strana zalíbila katovi a poražená bohu v rámci společensko-sociálních kontextů kterým jsem v různých životních situacích na vlnách osudu vystavovány???!!

Je to v každém z nás ”

Honzina Maagová
Korespondentka občanské žurnalistiky
Trutnov
JanaMaag@seznam.cz

V rubrice: Uncategorized