Česká Republika alias policejní impérium

14/12/2013    

0


17.listopadu roku 1987 se v tehdejší sametové revoluci volalo po svobodě názorového projevu volalo se po demokracii a Václav Havel tehdy deklaroval a všechny ve společnosti tehdy přesvědčoval že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí ” je to opravdu hezká myšlenka ovšem nabízí se velmi lapidární otázka zda li tato myšlenka byla myšlena vážně neboť jak se ukázalo na vlnách osudu po 24 letech od sametové revoluce nacházíme se nikoliv v demokratickém právním státě ale v policejním impériu ” kde zde policie České Republiky ubližuje nevinným občanům tohoto státu a této společnosti a k tomu zneužívajíc svého postavení zákona a k tomu jim nahrává celkový sociálně – morální úpadek v naší společnosti.

SILVESTR 2012 -2013

Ano je tomu tak i když to na první pohled tak nevypadá je opravdu zavádějící aby člověk občan byl 24 let od pádu železné opony vystaven trestnímu stíhání za svůj svobodný názorový projev který učinil na základě svého svobodného rozhodnutí nehledě na to že článek číslo 17/odstavce:2,základní listiny práv a svobod ústavního zákona číslo : 2/1993 sb, jasně říká že svoboda názorového projevu je zaručena jakoukoliv formou komunikace vždy a všude. Přesto jsou občané za svoje svobodné názory trestně stíhány jenom proto že se mnohdy daný názor nelíbí člověku o kterém se píše a které ho se týká tak jej okamžitě označí za pomluvu a křivé obvinění a podává trestní oznámení a policie jakož to orgán veřejné moci není schopna ani ochotna respektovat individualitu jedince včetně svobodného projevu slova dané trestní oznámení aktivně zpracovává a předkládá státnímu zastupitelství které je z jedné třetiny personálně obsazeno bývalými komunistickými prokurátory který již 24 let neměli na státním zastupitelství co pohledávat. Pokládám velmi lapidární otázku kde je demokracie a svoboda názorového projevu po kterém jsme 17.listopadu 1989 všichni volali ???
Zde nyní panuje větší bezpráví a uplatňují se u soudu precedentní rozsudky jež mají charakter diktatury mnohem víc než před listopadem 1989 a právě tyto precedentní rozsudky jež mají charakter diktatury degradují přirozené principy demokracie jako takové a vždy to odnese bohužel prostý občan tohoto státu a této společnosti je to nejen tím že tehdy Václav Havel a jeho parta disidentů to v listopadu 1989 nemyslela s demokraciíí jako takovou upřímně a hlavně mi všichni jsme utrpěli sociálně morální úpadek našeho myšlení cítění vnímání a jednání což dokresluje ten fakt že naše celkové jednání je postaveno na šalbě a klamu neúctě k druhému člověku naše falešná hrdost nám zdegradovala všechny morální hodnoty vycházející z podstaty vyšších citů člověka” proto zažíváme větší bezpráví než tomu bylo před listopadem roku 1989 a dokud v naší společnosti bude převyšována hodnota materiální nad hodnotou lidské důstojnosti nebude v naší společnosti situace jiná zpěvačka Petra Janů kdysi v jedné písni zpívala cituji : Ty kteří žijí závistí a jdou jen za svou kořistí bez kouska lásky změní se v masky a suché stromy bez listí – v tom lidském úle bez lidské vůle nebude pro nás žádný med….a tak mě napadá co by zpívala dnes ?? Jsme konzumní společnost plná patentových lahviček,mobilů počítačů plazmových televizí,vysavačů značkového obleční exekucí a prázdných ledniček a přitom všem si neuvědomujeme že na troskách minulé totality vyrostla totalita nová a ještě horší než tu byla před listopadem roku 1989 tak tohle jsme určitě 17.listopadu 1989 nechtěli tohle v čem se nyní všichni celospolečensky nacházíme a čemu jsme dnes a denně vystavovány se jako demokracie definovati nedá bohužel nejsme demokratický právní stát jsme policejní impérium kde jsou potlačována přirozená práva člověka – občana která jsou daná ústavou ČR a základní listinou práv a svobod a to ve všech směrech našeho života…..

Za těchto okolností docházím ve svých úvahách k závěru že zde mohl zůstat původní politický režim pod vedením KSČ a měli bychom všichni právo na práci právo na bezplatnou lékařskou péči právo na vzdělání právo na bydlení a nebylo by tak všechno drahé…. myslím si že ta sametová revoluce v listopadu 1989 nám všem spíš přinesla více trápení než radosti…..

Pokládám další velmi lapidární otázku na kterou nechť si každý odpoví sám podle svého vědomí a svědomí ???….
Bylo tohle všechno nutné ????….
Záznam proveden
dne : 09.12.2013
Honzina Maagová
Korespondentka občanské žurnalistiky
Trutnov
JanaMaag@seznam.cz

V rubrice: Politika