Zamyšléní Honziny Maagové

06/08/2013    

1


Položila jsem si velmi zásadní otázku kde jsem se ve svých úvahách zabývala tím proč jest POLICIE ČESKÉ REPUBLICE v morálním úpadku a vždy to odnese prostý občan tohoto státu a této společnosti. Je to tím že policie České Republiky je personálně obsazena lidmi který nejsou způsobilí tuto profesi v ozbrojených silách vykonávati. Tato nezpůsobilost k výkonu policisty jest fyzická dále se jedná nezpůsobilost intelektuální a mravní jednoduše řečeno chlap který lidově řečeno nemakačenko jde automaticky do složek policie ČR to je takový přežitek v naší společnosti z dob komunistické éry před listopadem 1989.

SILVESTR 2012 -2013

Stačí když se podívám na sestavu zdejšího obvodního oddělení policie České Republiky v Trutnově. Zde na obvodním oddělení PČR v Trutnově jsou policisté kteří do nedávna pracovali v Kauflandě na úseku ovoce a zeleniny nebo na úseku výkupu lahví a dnes i když nejsou intelektuální mravně ani fyzicky způsobilý práce policisty tuto profesi vykonávají a vždy to bohužel odnáší slušný občan tohoto státu a této společnosti. To nejsou odborně erudovaní a morálně bezúhonní policisté je to avantgarda infantilních diletantů která se za mrštní peníz propůjčila do policejních složek aby pomáhala a chránila nás všechny ve skutečnosti kam šlápnou sto let tráva neroste neboť svoji slabost nenávist a zlost staví za své postavení a zákon škodí této společnosti a prostým občanům avšak zapomínají že oni jsou zde pro nás pro občany tohoto státu a mi všichni občané toho státu a této společnosti si tuto avantgardu infantilních diletantů platíme s našich daní také zapomínají ve své naivní jednoduchosti že jsme v právním a nikoliv v policejním státě.

Říká se že schody se zametají od shora v tomto případě bych použila přísloví že výjimka tvoří pravidlo a v rámci personálního zeštihlování stavů u PČR bych začala právě na takových to obvodních odděleních PČR jako zde v Trutnově a propustila bych tyto kvantitní policisty ze služebního poměru bez nároku na jakékoliv finanční odstupné neboť nejen že nesplňují kritéria v oblasti pracovního a sportovního lékařství to znamená že nejsou způsobilí fyzicky duševně intelektuálně či mravně této profesi ale hlavně nelze od takových to policistů očekávati pracovní flexibilitu a integraci ve prospěch občana toho státu a této společnosti.

Co napsat závěrem snad jenom to že díky takovým to kvantitním členům policie ČR je v hlubokém morálním úpadku a vždy na úkor slušného občana – daňového poplatníka. Já sama osobně pohrdám takovým mi to policisty jsou to odpadlíci a zrádci kteří se propůjčili do složek PČR za mrštní peníz protože jsou lemplové líní a normální manuální práce jim nevoní – k takovým policistům nemám a ani nechci mít žádnou úctu a už vůbec né přirozenou autoritu v nejširším slova smyslu.

Tomáš Akvinský který ve svých raných dílech prosazoval právní dualismus vycházející se subjektivního práva takovýto jedince viz : kvantitní policisté “ označoval jako tyrany tamní doby a žádal jejich odstranění za pomoci právního dualismu, s tím musím souhlasit protože společnost a občané potřebují kvalitní policisty nikoliv kvantitní avartgardu infatilních diletantů kteří se ohánějí heslem POMÁHAT A CHRÁNIT které mají na svých služebních vozech toto heslo není jejich vlastní pouze se tímto heslem ohánějí aby mohli škodit na všech frontách naší společnosti. Dokud bude policie obsazovat do svých řad diletanty kteří nesplňují kritéria daná nejen zákonem, ale hlavně pracovním a sportovním lékařstvím, bude policie české republiky stále v mohutném morálním úpadku a bohužel to vždy odnese slušný a nevinný člověk – občan tohoto státu a této společnosti.

Tak nezbývá nic jiného než použít filosofickou úvahu:
K porodu se chystají hory a v samotném závěru se zrodí směšná myš.
Chceš li být zítra prohlášen za mrtvého musíš zemřít již dnes…..

připravila :
Honzina Maagová
korespondentka občanské žurnalistiky
TRUTNOV
JanaMaag@seznam.cz

Tagged:
V rubrice: Policie