Parkanová co to zase děláš?

04/10/2007    

5


Ministrině obrany Vlasta Parkanová opět dělá zmatky v obraně České Republiky. V dnešní době, kdy nám hrozí teroristické útoky, mimořádné situace a Spojené státy Americké si chtějí provokativně umístnit jednu ze svých raketových základen na naše území. Tak by se spíše čekalo od ministra obrany, aby posílil současné vojenské jednotky, vybavil je potřebnými prostředky, aby byla možnost bez problému kdykoliv zasáhnout. Ať už jsou povodně, požáry, pátrání po civilistech i zločincích, vichřice, chemické či jaderné katastrofy, vojenské či teroristické mimořádné situace. Armáda České Republiky, jako „orgán“, který má téměř lepší výbavu než kterýkoliv jiný sbor.

Když se podíváme, trochu do systému obrany České Republiky, tak si můžeme všimnout, že IZS (Integrovaný záchranný systém) v České Republice není na takové úrovni na jaké by se měl v současné době vyskytovat. A důvodů je hned několik. Například nedostatečný finanční rozpočet pro jednotky IZS (Hasičský záchranný sbor, Zdravotní záchranný sbor a Policie ČR). Tyto jednotky nejsou finančně na takové úrovni, jak by si jejich zařazení zasloužilo. Dalším příkladem je Odborné vzdělání v určitém oboru. V některých městech se dokonce setkáte na místním úřadě s pracovníkem, který rozhoduje o lidských životech a majetku, který nemá na svojí pozici potřebné vzdělání. Představme si například, jako kdyby Vašeho osobního lékaře vykonával člověk, který je vyučený prodavač, myslíte že by to bylo možné? Jednoznačně nikoliv. Příkladů bych zde mohl vyjmenovávat tisíce, ale tyto patří mezi ty nejpodstatnější.

Tagged:
V rubrice: Politika