Články relevantní k »Trutnov«

Zamyšléní Honziny Maagové

6. srpna 2013    

1

Položila jsem si velmi zásadní otázku kde jsem se ve svých úvahách zabývala tím proč jest POLICIE ČESKÉ REPUBLICE v morálním úpadku a vždy to odnese prostý občan tohoto státu a této společnosti. Je to tím že policie České Republiky je personálně obsazena lidmi který nejsou způsobilí tuto profesi v ozbrojených silách vykonávati. Tato nezpůsobilost […]