Svátek všech zemřelých, Halloween a malé poameričťování

01/11/2012    

7


Každým rokem vždy 2. listopadu se slaví všude v křesťanském světě svátek všech zemřelých (latinsky „In commemoratione omnium fidelium defunctorum„) – tzv. lidově „Dušičky„. Je to svátek, kdy si všichni věřící připomenou své zemřelé a to buď modlitbou a nebo návštěvou místa spočinutí. Je to svátek, v kterém se prokazuje úcta k zemřelým a také vzpomínka na blízké.

SILVESTR 2012 -2013

V anglicko mluvících zemí se tento svátek slaví trochu jiným způsobem. Lidé zde uznávají keltské pojetí svátku, spíše než křesťanské pojetí. Převlékají se do masek a chodí v průvodech ve městech a na koledu. Tento styl slavení má v sobě ještě z keltských dob zakódovaný jakýsi rituál – oblečení masek a tančení rituálních tanců, které se praktikují u některých náboženských obcí v USA. Tento svátek však nemá nic společného s úctou mrtvých, je to jakási fraška, která chce křesťanskou Evropu zesměšnit.

Nejhorší však na tom je, že se tento svátek stává pomalu populárním i u nás v ČR. V tento den, kdy se křesťané modlí a uctívají své zemřelé se letos v Praze procházelo několik lidí převlečených do masek. Možná si to někteří lidé neuvědomují, ale je to doslova a do písmene zabíjení naší kultury. Z větší části se děti na školách dozvídají spíše jen informace a historii, která se týká USA. Děti dnes mají velký problém dát dohromady například díla co napsala Božena Němcová, nebo stručně říci proč se slaví 28.říjen a další historické a kulturní mezníky se jim stávají záhadou. A to je celkem smutné, když vidíte studenty střední školy a nebo gymnázia jak stojí například u katedrály Svatého Víta a Svatého Vojtěcha a nevědí kdo byl stavitelem…

Tagged: