Září je měsíc Ramadánu

06/09/2012    

2


Devátého měsíce údajně prorok Mohammed obdržel od Boha první zjevení. Proto se slaví ramadán v devátém měsíci roku, muslimové však mají lunární kalendář a tak se každý rok tyto oslavy posunou zhruba o 11 dnů do předu.

SILVESTR 2012 -2013

Co vlastně znamená ramadán? Ramadán se také nazývá zkráceně „saum, sijám“ což znamená „půst“. Během tohoto měsíce zdravý mladí muslimové musí dodržovat od východu do západu slunce přísný půst. A to takový, že se nesmí dotknout žádného jídla, nesmí pozřít ani kapku vody, nesmí kouřit a musí se zdržovat pohlavních aktivit. Celý tento půst je něco jako životní zkouška, každý kdo dodrží tento pravidelný rituál tak se mu dostane zvláštního uspokojení na duši. Ten kdo úmyslně poruší tento půst, dopustí se provinění, které si musí odpykat. Zvlášť pro muže a ženy, které jsou v pubertě je tento svátek důležitý a musí ho dodržovat. Pokud však je někdo vyjmut z tohoto rituálu, kvůli svému zdraví či stáří, tak to musí nějakým jiným způsobem kompenzovat.

V rubrice: Islám