Policejní stát?

10/03/2009    

1


Jak se pozná policejní stát? Pár čísel.

SILVESTR 2012 -2013

Policejní stát?

Policejní brutalita - Čermák a Jasques

V roce 1990 bylo na území České republiky něco málo přes dvacet tisíc příslušníků SNB.

 

V červnu 2007 je v ČR neuvěřitelných téměř padesát tisíc policistů. K tomu je nutno připočíst okolo deseti tisíc strážníků městské policie, tisíce příslušníků BIS a policistů, kteří jsou zařazeni ve službě mimo Policii ČR. Zároveň je třeba podotknou, že více než deset tisíc zaměstnanců městských úřadů převzalo práci kterou kdysi vykonával SNB /občanské průkazy, řidičské průkazy, pasy/.

 

Nezbývá něž aby si každý uvedené čísla spočítal a porovnal.

 

Bojí se dnešní vláda vlastních lidí více než ta komunistická?

 

Napadlo mně, že dřívější policie používala tvrdších metod, ale vzhledem k tom, že dnes policie za neuhrazení útraty na benzínové pumpě může zastřelit i spolujezdce, který má pouze smůlu, že náhodou v autě sedí, tak argument tvrdosti asi neobstojí.

 

Autor fotografie, která je zde uveřejněna na základě Creative Commons License je Michal Vlk (Wolf.n.cz).


Aneta commented on 08 Apr 2009, 09:06:44
Pokud se již ani v centru hlavního města nemůžeme být jisti tím, že složky hrazené z našich nemalých daní jsou tu pro naši ochranu, nejsem si zcela jistý, že se naše země ubírá správným směrem (velmi jemně a slušně řečeno) . S určitou nadějí sice vzhlížím k blížícímu se termínu voleb, kdy se doufám přičiněním nás všech, přemýšlejících lidí, změní situace ve vládě, ale zároveň se jen těžko zbavím strachu, který jsem dříve pociťoval v temných zákoutích a uličkách. Jen s tím rozdílem, že nyní budu mít stejný pocit i při průchodu kolem „ochránců našeho bezpečí“ i na jasně přehledném prostranství. Tento pocit mám bohužel možná právě proto, že jsem slušný občan, těm skutečně špatným totiž ze strany policie zřejmě nic nehrozí. Vždyť jsou to přeci kamarádi…

Karel commented on 19 May 2009, 03:13:23
K čemu myslíte že slouží televize, kino? Lidé se rádi dívají na detektivky, jenže si neuvědomují hlubší záměr za Colombem, Kojakem, Bodie a Doylem, anebo kobrou 11. Policejní autorita je ovšem důsledně vykreslena i v seriálech typu Beverly Hills anebo pobřežní hlídka. O fašistickém Star-Treku s neomylnou federací a neomylným kapitánem Kirkem chytřejším než vulkán ani nemluvě. Rozdíl mezi východem a západem je v tom, že východní blok ty majory zemany zas až tolik nebral vážně. Na západě je tato dlouhodobá ideologická televizní masáž znát mnohem zřetelněji.

V rubrice: Policie