Ježíš a Marie v Koránu

18/05/2012    

4


Mnozí současní křesťané si neuvědomují, že Ježíše Krista a Pannu Marii nenaleznou pouze jenom v Bibli (Novém Zákoně), ale naleznou je také v Koránu. V Muslimské svaté knize, která je mnohými lidmi v Evropě odsuzována.

Na úvod zde chci uvést, že Muhammad hodně za svého mladí cestoval se svým strýcem po přední Asii a tak se dostal i do míst, kde bylo už vyučováno křesťanství. To ho natolik zaujalo, že se mu stalo osudným a stal se později prorokem.

SILVESTR 2012 -2013

Ježíš Kristus vystupuje v Koránu pod jménem Isá, nabí (prorok), rásul (za posla) a nebo také jako al-Masíh (pomazaný), který lidem přináší zjevení v podobě Nového zákona. Byl také označovaný za Mesiáše a Krista. Hodně také v Koránu naleznete zmínku o tom, že je „……syn Marie“, což je velice zajímavým fenoménem. Neboť totiž v každém muslimském textu je vždy označeno jméno otce a nikdy ne matky, co tato spojitost znamená nikdo nemá potuchy. V Koránských súrách můžeme také nalézt určitou propojenost s učením sv. Pavla o Ježíši jako o druhém Adamovi. Ježíš je Koránem označován za muže, který dostal od Boha dar konat zázraky na zemi: už v kolébce mluvil a obhajoval svou matku, aby nebyla obviněna z cizoložství. Křísil mrtvé, uzdravoval nemocné, tvořil hliněné ptáky a vdechoval jim život. Koránský text však k Ježíši není zas tak pozitivní. Muslimové odmítají křesťanské pojem o tom, že Ježíš Kristus je syn Boží. A proto i Korán popírá Ježíšovo ukřižování – tvrdí, že se to lidem jen zdálo. Muslimové se klaní k názoru, že na kříži zemřel muž jenž byl Ježíši velice podobný.

Další osobou zaznačenou na stránkách muslimské svaté knihy je Panna Marie, její pannenství je zde zdůrazněno hned několikráte a to v súrách z mekánského i medínského období, hovoří se zde i o andělských zvěstováních (u Muhammeda to byl Džibríl (v překladu Gabriel) a u Ježíše a Jana také Gabriel). Koránské texty zde velice připomínají Lukášovo Evangelium z Nového zákona.