V civilizovaném světě by už každý z ministrů odstoupil

21/03/2013    

0


Vážený pane,

píšete že v civilizovaném světě by už každý z ministrů odstoupil, možná máte pravdu, ale jde o to, jaké stádium kapitalizmu u nás je v současné době. Zde se v podstatě jedná o jistý způsob diktatury mocných, ale to je vždy normální v určitém vývoji společnosti. Ale vše pramení z toho, že co si lid zvolí to má. Dalším nedostatkem této politické garnitury, je to že převážná část politiků jsou staříci, kteří již dávno patří do důchodu, dádle pak lidi, kteří více či méně měli něco společného s předchozím státním zřízením pokud jde o výhody a spolupráce a v současné době se snaží být papeštější než papež. Vezměte si příklad KDÚ ČSL – pravděpodobně jste členem této strany, což vám nijak nevytýkám, ale Čapek o ní kdysi napsal že jejich spolupráce s jinými stranami je založena „trochu pomoci, více uškodit to se může hodit. Když si vezsdmete to že tato strana spolupracovala s každým režimem, který byl u nás v předchozí době tak se nedivte jaká může být kultura politické práce. K tomu ještě zcela otevřeně se politicky angažuje ve prospěch katolické církve což jí rovněž na pověsti nepřidá. Katoličtí kněží za Hitlera žehnali jeho vojslkům, dnes žehnají zase okupačním žoldákům v okupovaných zemích a přitom hlásají lásku k bližnímu. Nebo soc. demokraté, co je to za zástupce lidí, / Melčák , Pohanka, kteří své voliče zradí, protože ODS na ně ví z jejich minulosti, nebo Gross – příklad o kterém nemá cenu se rozvádět. ODS – kontkty jejich vedoucích politků na zajímavé úpodnikatelské skupiny, či přímo tajná združení která mají pozadí fašistické , případně vyjadřování pana Topolánka o noci dlouhých nožů. Zelení – dělají vše proto aby likvidovali naší energetiku a zemědělství dle pokynů z Raskouska odkud jsou financovány přímo rakouskou vládu prostřednictví kanceláře přítelkyně pana Bursíka a současně dcery pana Dientsbiera- kterého navrhují za prezidenta. Komunisté – jejich politika je založena jen na tom přilévat do ohně.

Tak se nedivte vážený pane jak to zde je. Jediné řešení je všechny strany řádně omladit pokud jde o vedoucí na všech stupních a zejména dbát na to, když půjdou do politiky aby každý měl řádně zdůvodněné své majetkové poměry a nešel jen do politiky s císlem si podstatně zlepšit ekonomickou situace. Rovněž zakázat účast poslanců, senátorů a členu vlády v radách podnikatelskdých společností, odkud ji plyne vysoký zisk v rámci podpory těchto společností. pokud jde o ozbrojené a bezpečností složky tam by bylo dobré splnit základní podmínku a to tu politickou neangažovatnost vedoucíh představitelů těchto složek / zde nemyslím ministry, ale již jejich náměstky a šéfy jednotlivých částí resortu. To by pak znamenalo, že by po změně vlády nedocházelo neustále k reorganizacím, které jsou příčinou úniku informací, vnitřní nestability těchto složek a velké fluktuace lidí. Tak by šlo hovořit i o jiných ministerstvech. Vezměte si ministerstvo spracuje nějakou koncepci, nová vláda nastoupí ministr řekne že je to špatné – aniž ta koncepce nějakou dobu běží, vyhází náměstky natahá si tam své kamarády a začne vytváření nového někdy možná leopšího ale dle dosavadních zákonů vždy blbějšího návrhu – viz schvalování zákonů, které se hned musí novelizovat a pod.

Závěrem si lze říci je to, ale Kocourkov.

V rubrice: Politika