Katedrála lepší kostela

10/12/2012    

5


Okolo Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha je mnoho otázek. Například … Čí ta katedrála vlastně je? Je rozhodnutí Nejvyššího soudu konečné? A je spravedlivé?

SILVESTR 2012 -2013

Začnu citací, kterou uvádí na svých oficiálních stránkách samotná Katolická církev: „Církev není vedena žádným pozemským zájmem“. Opravdu?! Pokud vím, tak církev už dva tisíce let schraňuje a zmnožuje majetek. To je dost pozemský zájem, ne? Občas se sice našel někdo, kdo jí to vyčítal (vzpomeňme našeho Mistra Jana Husa), ale církev s tím samozřejmě nepřestala.

Není ovšem možné jednoznačně říci, zda je to dobře či špatně. Na jednu stranu by církev měla plnit především duchovní funkci a vyznávat jiné než „pozemské“ zájmy, ovšem na druhou stranu díky církvi máme knihovny (i s mnoha nenahraditelnými knihami), umění (třeba Sixtinskou kapli a její strop) a další hmotné věci, které se díky ní zachovaly nebo byly přímo na církevní objednáku vytvořeny.

Takže co s tou „naší“ katedrálou? Měla by patřit církvi nebo státu? V Polsku by asi taková otázka nepadla, ale ve státě, kde je 59% nevěřících a jen 26,8% katolíků si jí položit musíme.

Také bohužel neznám všechny historické konsekvence. Nevím jak to bylo s Otcem vlasti a komu katedrálu daroval, ale je mi to vlastně jedno!

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha totiž není obyčejný kostel, kterých máme mnoho (což je určitě dobře). Je jediná, je symbolem, je součástí dědictví naší země a lidu naší země!

Stejně jako Pražský Hrad neprodáme bohatým Američanům nebo šejkům, tak ani katedrála nesmí patřit jen církvi! Nesmí patřit žádné organizaci, firmě či jedinci! Musí v přeneseném slova smyslu patřit všem – jako doklad naší historie, jako klenot, který můžeme vidět, sáhnout si na něj a těšit se z něj.

Nicméně nemám vůbec nic proti tomu, když bude katedrálu spravovat katolická církev. Je to logické – katedrála by měla plnit svou funkci církevního a obřadního místa.

Ovšem katedrála není kostel. Je jistě významnější než kterákoli jiná církevní budova u nás. Je také velkým majetkem a určitě je i prestižní záležitostí být jejím majitelem. Nevím, jaké jsou příjmy plynoucí z jejího provozu, ale dokážu si představit, že náklady na údržbu a opravy jsou astronomické. Ale církev na to asi má, že?

Jen je mi podivné, že mnoho krásných kostelíků chátrá a další jsou opraveny jen díky darům, například od bývalých obyvatel sudet. A je velmi smutné, že na tyto venkovské kostelíky církev peníze nenajde, a že církevní představitelé v tolika případech nejsou tak horliví jako v případě Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.