Islám a Křesťanství v podobnostech

30/06/2012    

0


Islám a křesťanství jsou nejzajímavějšími náboženskými směry na planetě, lidé díky nim zůstávají stále u vytržení, i když si tyto směry k sobě ještě moc nenalezly cestu – tak mají ve svém srdci hodně společného…

SILVESTR 2012 -2013

Islám

Křesťanství

Uznává jediného Boha, kterého nazývá
Al-láh (v překladu to znamená jedinečný nebo také jediný Bůh).
Uznává jediného Boha, kterého nazývá „Hospodin“.
Víra a učení Islámu pochází ze svatého písma z Koránu.
Víra vychází z Bible (rozdělen na SZ a NZ).
Muhammedovi zvěstoval anděl Džibríl
(v překladu to znamená Gabriel).
Panně Marii a její sestře (matka Jana Křtitele) zvěstoval archanděl Gabriel, že se jim narodí syn (Jan Křtitel a Ježíš – syn Boží).
Muhammad – jako poslední prorok
Ježíš – jako syn Marie a Hospodina
Korán je zjevená kniha (Al-láh jí zjevil Muhammedovi)
Bible (10 přikázání apod.) je zjevená kniha Mojžíšovi.
Muslimské peklo pro zatracené duše se nachází pod zemí.
Křesťanské peklo pro zatracené duše se nachází pod zemí.

 Podobných vyjádření existuje ještě mnoho, ale tyto patří mezi ty nejzákladnější. Samozřejmě, že se zde také nachází i mnoho nepodobností: v Islámu je Muhammad brán za posledního proroka po Ježíšovi, tudíž i Ježíš je Islámem označen jen za proroka, před Muhammedem a nikoliv za syna Hospodina, který se obětoval za naše hříchy a zemřel na kříži. Islám například Muhammedem uzavírá celou linii proroků a tvrdí, že už žádný prorok nepřijde, za to křesťanství tvrdí úplně pravý opak. Podobně je tomu i s nebem. Muslimové mají podobné nebe jako křesťané – pouze s tím detailem, že na některé duše čekají v nebi panny a ráj.
Tagged: ,