Ovlivnili Evropané Islámskou filozofii?

02/06/2012    

1


Ovlivnili Evropané Islámskou filozofii? Odpovědí je jednoznačně Ano, ale na druhou stranu musíme říci, že Islámští filozofové výrazně pomohli naší středověké filozofii. Za zmínku stojí hned několik filozofů: Averroes (Ibn Rušd) „vláda jedince je lepší než vláda mnohých„, Jákúb al Kindí „zjevení bylo hlavním zdrojem poznání a zaručovalo určité záležitosti víry, které byli rozumem nedosažitelné“ je autorem velice významného díla „Fíl – Falsafa al – úlá“ (O první filozofii).

SILVESTR 2012 -2013

Tito filozofové se nechali ovlivnit myšlenkami Řeckého filozofa Aristotela, Platona a Plotýna. A mnoho jejich děl si nechali přeložit do svého rodného jazyka – arabštiny.

Největší zájem v arabském světě byl o díla Řeckého filozofa Aristotela, který byl sice trošku složitější na pochopení, ale přesto si vydobyl své místo na slunci. Zájem o Aristotela přišel mezi muslimy z Byzantské říše někdy kolem 4.století n.l. a to díky Nestoriánům. Kteří byli stoupenci Byzantského biskupa Nestora. Vedli také spor o Pannu Marii – tvrdili, že je christokotos neboli rodička mesiáše a také to byli velice významní zastánci Aristotelského myšlení.

Tito tzv. Nestoriáni byli v roce 431 na Efezském koncilu vyloučeni z Byzantské ortodoxie. Proto většina z nich našla své útočiště na arabské půdě. Začali zde překládat Aristotelská díla a tím i vznikalo podloží pro Islámskou filozofii.