Platební karty Česká spořitelna

01/05/2009    

0


Nabídka produktů v oblasti kreditních karet pro občany

V současné době vydává České spořitelna pouze jeden typ kreditní karty pro občany – fyzické osoby a to kreditní kartu od společnosti Mastercard. Jedná se o tzv. Chytrou kartu neboli Cool card, která nahradila původní varianty kreditních karet (tj. karty typu Kredit+). První nevýhoda pro klienty je tedy více než zřejmá – klient přišel o možnost volby, zda má zájem využívat kartu vydanou společností VISA nebo společností Mastercard, nicméně Česká spořitelna má v plánu do budoucna jednat o vydávání kreditních karet i se společností VISA, takže v dohledné době (tedy v horizontu několika let) by tento základní nedostatek mohl být odstraněn. Česká spořitelna využila pro tvorbu nového modelu kreditní karty podobného principu, jaký funguje u Osobního účtu, tedy možnosti zvolit si ke kreditní kartě pouze takové služby, které chce klient opravdu využívat. Minulý model kreditní karty se podobnými vlastnostmi nevyznačoval, většina parametrů byla pevně nastavena a klient tak přicházel o možnost volby, nicméně tento nedostatek alespoň částečně vyvažoval věrnostní Bonus program, v rámci kterého mohl klient čerpat odměny za provedené platby kartou.

SILVESTR 2012 -2013

Podmínky zřízení

Pro vydání základní karty je nutné splnit následující podmínky: klient musí mít trvalý pobyt nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, dále musí být majitelem Osobního účtu, běžného účtu, či běžného účtu v cizí měně v České spořitelně nebo účtu u jakékoli jiné tuzemské banky a dále pak musí prokázat minimální čistý průměrný příjem za poslední tři měsíce ve výši alespoň 8 tisíc korun. Bez zvláštních podmínek může klient požádat o vydání až tří dodatkových karet pro svoje blízké starší 10 let.

Design

Novou Chytrou kartu vydává České spořitelna od srpna roku 2008. Nabízí ji jak novým, tak i stávajícím klientů výměnou za jejich kartu Kredit+. Tato karta se vyznačuje následujícím parametry: jak jsme si již sdělili, jedná se o platební kartu typu Mastercard, která je vydávána v několika barevných variantách. Jedná se o dvě základní vyobrazení, kartu ve variantě Gold, kartu s vyobrazením z obrázkových galerií s různou tématikou  anebo kartu s vlastním obrázkem.

Chytrou kartu uvádí Česká spořitelna na trh jako „jedinou kartu na trhu s garancí nejvýhodnějších nákupů. Navíc se Vám plně přizpůsobí – její nastavení je jen na Vás a navíc si ho můžete kdykoliv změnit.“1 K základním službám, které jsou automaticky zahrnuty v ceně karty, patří garance nejnižší ceny, ochrana nákupu při zničení a krádeži a nonstop přístup k účtu. Volitelné služby pak zahrnují slevový program Sphere, prodlouženou záruku na zboží, odměnu do Penzijního fondu České spořitelny, zvýhodněný Bonus program, používanou platební kartu zdarma, zůstatkové sms a splátkové prázdniny. Zní to jistě lákavě, je určitě z čeho vybírat, ale pozor, je nutné samozřejmě prostudovat pečlivě všechny dodatkové informace týkající se těchto služeb.

Základní služby u Chytré karty

Službu Garance nejnižší ceny můžete využít v případě, že zboží bylo zakoupeno na území České republiky a od jeho koupě uplynulo maximálně 10 dní. Nesmí se jednat o zboží zakoupené po internetu. Cena zboží se musí pohybovat minimálně v rozmezí 500 – 30000 Kč a maximální limit rozdílu mezi skutečnou cenou zboží a nižší cenou, kterou jsme objevili, nesmí činit víc než 5000 Kč. Navíc je toto pojištění omezeno pouze na 3 pojistné případy ročně.

Ochrana nákupu při zničení a krádeži trvá 10 dní od data nákupu, cena zboží musí být stejná jako v předchozím případě a též můžete uplatnit pouze 3 pojistné události ročně, celkové pojistné plnění na jednu pojistnou událost pak může být až ve výši 30000 Kč.

Službu Nonstop přístup k účtu mohou držitelé kreditních karet Kredit+ a Chytré karty využívat od října 2008, kdy Česká spořitelna převedla tuto agendu z Kartového centra pod správu Klientského centra České spořitelny. Klienti mohou tedy nově využívat služeb informační linky České spořitelny (800 207 207), která je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu a kde po zadání identifikačních údajů obdrží požadované informace, klienti služby SERVIS 24 pak využívají tzv. transakční linku nebo službu Internetbanking.

Volitelné služby u Chytré karty

Slevový program Sphere může klientům přinést slevu v rozmezí 5 – 30 % z hodnoty nákupu, slevu je možné uplatňovat u 6500 obchodníků v České i Slovenské republice, namátkou jmenujme alespoň Čedok, Hudy sport, Kenvelo, Pompo, Fann parfumerie aj. (bližší informace na www.sphere.cz)

Prodlouženou záruku na zboží můžeme uplatnit až po dobu 12 měsíců nad rámec zákonem stanovené záruky. Zakoupené zboží musí mít hodnotu v rozmezí 3000 – 80000 Kč a horní hranice pojistného plnění na jednu pojistnou událost je maximálně 20000 Kč. Ročně je možné nahlásit tři pojistné události a zaregistrovat 3 kusy nově zakoupeného zboží. U této služby je spoluúčast klienta ve výši 500 Kč. Garanci nejnižší ceny, ochranu zboží proti zničení a krádeži a prodlouženou záruku na zboží pro Českou spořitelnu zajišťuje pojišťovna CARDIF PRO VITA.

Další službou, kterou Česká spořitelna nabízí k Chytré kartě, je odměna do Penzijního fondu České spořitelně. Za nespornou výhodu této služby lze považovat to, že majitelem smlouvy o penzijním připojištění nemusí být majitel kartového účtu (může se jednat o rodinného příslušníka či jinou i cizí osobu), určitou nevýhodou může být skutečnost, že odměny jsou získávány až při provedené platbě vyšší než 1000 Kč (tedy 10 Kč za 1000 Kč provedené platby kartou) a platby se pro účely získání odměny nesčítají.

Služba Bonus program byla ke kreditní kartě využívána i v minulosti, u Chytré karty ovšem došlo k inovaci – body získané v rámci programu Bonus se klientům načítají rychleji, tedy oproti dřívějšímu jednomu bodu za každých 20 Kč provedené platby je to jeden bod za každých 15 Kč provedené platby. Je ovšem nutné upozornit na tu skutečnost, že u předchozích typů kreditních karet získali klienti tento věrnostní program zdarma, kdežto u současného modelu se Bonus program stává volitelnou službou, tedy službou zpoplatněnou.

Jako velmi kontroverzní se jeví služba Používaná karta zdarma. Problém spočívá v tom, že tuto službu si klient volí v rámci jednotlivých poplatkových pásem, což znamená, že ačkoli neplatí roční poplatek za vydání / používání platební karty, hradí měsíční poplatek podle počtu zvolených služeb. Navíc banka stanovuje podmínku, že kartu zdarma může mít pouze klient, který provede za rok platnosti karty určitý objem transakcí. Paradoxně se klient může setkat i s následující situací:

Modelový příklad: klient si požádá o kreditní kartu a zvolí si kartu se základním designem, u níž banka účtuje roční poplatek za vydání / používání karty ve výši 199 Kč. Pokud si klient vybere pouze jednu doplňkovou službu (tj. v tomto případě Používaná karty zdarma), ocitne se v poplatkovém pásmu č. 1 a bude hradit každý měsíc poplatek 19 Kč. 19 x 12 = 228 Kč, klient tedy zaplatí za službu zdarma v přepočtu víc, než kdyby si zvolil službu jinou (pro něj výhodnější – např. slevový program Sphere) a roční poplatek za kartu raději uhradil, navíc ještě musí ročně provést transakce kartou u obchodníků v objemu 36000 Kč, o výhodné službě tedy nemůže být ani řeč.

Zůstatkovou sms zprávu obdrží klient na svůj mobilní telefon po každém pohybu na svém kartovém účtu a to vždy následující den v ranních hodinách, může tak mít přehled o dostupné hotovosti na kartovém účtu kdykoliv a kdekoliv.

Splátkové prázdniny jsou pro klienta možností, jak si (např. v případě dočasných finančních potíží) odložit splátky úvěru sjednaného ke kreditní kartě až o dva měsíce v rámci jednoho roku. Splátkové prázdniny si ovšem může klient aktivovat až po 6 měsících od vydání karty, nelze je tedy považovat za možnost klasického odkladu splátek, kterou některé banky nabízejí již při sjednání úvěrového produktu.

Doplňkové služby

Pojištění schopnosti splácet

S Chytrou kartou se klient nemusí obávat neočekávaného výpadku svých příjmů, např. z důvodu ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci. Pojistné je již připočteno k měsíční splátce a nemáte-li na kartovém účtu žádný zůstatek, neplatíte vůbec nic. Pojištění banka nabízí ve dvou variantách:

Varianta A nabízí ochranu v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity a smrti, varianta B kryje navíc ještě ztrátu zaměstnání. Měsíční poplatek u varianty A činí 0,49 % z dlužné částky na konci účetního cyklu, u varianty B 0,89 % z dlužné částky na konci účetního cyklu. Výhoda: klient je pojištěn na poměrně vysoký počet pojistných rizik, nevýhoda: vysoká cena – pokud např. klient bude dlužit bance na konci účetního cyklu 20000 Kč, bude u varianty A činit měsíční poplatek 98 Kč, u varianty B potom 178 Kč. Nicméně je nutné vzít v úvahu i tu skutečnost, že měsíční poplatek za udržování tohoto pojištění se zvyšuje či snižuje v závislosti na tom, jak klient úvěr čerpá a splácí.

Pojištění zneužití platební karty

Dojde-li ke zneužití kreditní karty v rámci ztráty nebo odcizení, nahradí banka klientovi vzniklou škodu v rámci limitu, v němž si sjednal výše uvedené pojištění. Součástí pojištění je i náhrada poplatku za blokaci karty a vydání náhradní karty, za ztracené nebo odcizené osobní dokumenty, klíče od bytu nebo osobního automobilu, náhrada za zneužití odcizeného mobilního telefonu nebo na jeho pořízení. Pojištění se vztahuje i na transakce s použitím PIN, je tedy nanejvýš rozumné, aby se v dnešní době, kdy doslova zažíváme boom v oblasti počítačové kriminality a bankomatových podvodů, klienti zamýšleli nad dostatečnou ochranou svých kreditních karet. Určitou nevýhodou tohoto pojištění může být pro některé klienty nedostatečná výše pojistného krytí anebo nedostačující počet pojistných variant. Pojistné varianty nabízí České spořitelny celkem tři, jedná se o variantu s pojistným krytím 10000 Kč a ročním poplatkem 170 Kč, variantu s pojistným krytím 30000 Kč a ročním poplatkem 320 Kč a variantu s pojistným krytím 60000 Kč a poplatkem 480 Kč.

Poplatky spojené s Chytrou kartou

Roční poplatek za používání karty

Není hrazen za kalendářní rok, ale vždy k prvnímu dni v měsíci, v němž byla karta vydána, připadá-li tedy vydání karty na duben, je poplatek účtován k prvnímu dubnu. Česká spořitelna nabízí tři úrovně ročních poplatků a to v přímé závislosti ke zvolenému designu kreditní karty. Karty se základním designem (viz obr. 1) jsou vyráběny s ročním poplatkem 199 Kč, karty s obrázkem z galerie a s vlastním designem (viz obr. 3) s ročním poplatkem 349 Kč a prestižní karty typu Gold (viz obr. 2) s ročním poplatkem 899 Kč. Dále je nutné zmínit jednorázový poplatek za vytvoření vlastního designu na kartě, který činí 190 Kč.

Poplatky za vedení kartového účtu

Poplatky za vedení kartového účtu u České spořitelny jsou sjednoceny do 4 poplatkových pásem a to podle počtu zakoupených služeb (viz tabulka 1):

Tabulka 1 – poplatková pásma u Chytré karty

Pásmo

Počet volitelných služeb

Měsíční poplatek

I.

1

19 Kč

II.

2 – 3

49 Kč

III.

4 – 5

69 Kč

IV.

6 – 7

89 Kč

 

Úplně samostatně stojí poplatek za 100% inkaso dlužné částky, což je samostatná služba s měsíčním poplatkem 29 Kč měsíčně.

Ostatní poplatky

K dalším poplatkům, které by mohly klienta zajímat, patří poplatky za přijetí, odvolání zákazu na platební kartu a případně za výrobu karty náhradní. Poplatek za přijetí zákazu na platební kartu (z důvodu odcizení, ztráty) činí 500 Kč, odvolání zákazu pak provádí banka zcela zdarma a je okamžité. Za výrobu náhradní Chytré karty zaplatí klient jednorázový poplatek 200 Kč.

Poplatek za opětovné doručení PIN činí 100 Kč, pokud se klient rozhodne změnit si PIN v bankomatu, zaplatí za tuto službu 50 Kč. Změna limitů pro provádění transakcí kartou bude klienta stát 30 Kč.

Důležité z pohledu klienta jsou také sankce pro případ nesplácení poskytnutého úvěru. Při nedodržení data splatnosti (bez upomínky) je klientovi naúčtován poplatek 250 Kč, pokud klient neuhradí dlužnou splátku, následuje 1., 2. a 3. upomínka, každá s poplatkem 300 Kč + poštovné. Další sankce přichází, pokud klient zruší Chytrou kartu do 12 měsíců po jejím vydání, a to poplatek 300 Kč.

Další důležitou skupinou jsou poplatky za provedené transakce kartou. Hovoříme-li o transakcích kartou přímo u obchodníka (ať už internetového nebo v klasickém „kamenném“ obchodě) nebo dobití mobilního telefonu v bankomatu, jedná se o transakce, které klienta nestojí vůbec nic. Za výběr z bankomatu České spořitelny nebo na přepážkách České spořitelny zaplatí klient 4 Kč, pokud se rozhodne využít bankomat jiné banky na území České spořitelny, bude poplatek za výběr činit 20 Kč + 0,5 % z vybírané částky, při využití bankomatu v zahraničí to bude dokonce 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky. Z tohoto pohledu a kvůli dalším skutečnostem, o kterých si povíme v další kapitole, je pro klienta nejvýhodnější využívat Chytrou kartu převážně k platbám u obchodníků.

Úroky a bezúročné období

Velmi důležitým srovnávacím parametrem, který bude klienty zajímat především, budou u všech sledovaných bank úrokové sazby a možnost využití bezúročného období. U dřívějších typů kreditních karet pro občany využívala České spořitelna standardní úrokovou sazbu ve výši 19,8 % ročně (tedy 1,65 % měsíčně). U Chytré karty ovšem došlo k určitým změnám nejen ve výši úrokových sazeb, ale též k jejich rozdělení. Klienti, kteří kartou převážně platí u obchodníka, ale nemají z nějakého důvodu zájem využívat bezúročné období, mají nově nastavenu úrokovou sazbu pro tyto operace ve výši 1,59 % měsíčně (19,08 % p.a.), klienti, kteří převážně využívají kartu k výběrům z bankomatu, pak mají účtovánu pro tyto operace měsíční úrokovou sazbu ve výši 1,99 % (23,88 % p.a.). Klient má samozřejmě možnost využívat bezúročné období, které se pohybuje v rozmezí 40 – 55 dnůii a vztahuje se pouze na transakce provedené kartou u obchodníka. Bezúročné období může klient využít pouze v případě, že do stanoveného data splatí 100 % vyčerpané částky za předchozí účetní období.

i Tento účet nahradil sporožirový účet, jenž sloužil ke správě osobních financí klientů.

ii Délka bezúročného období závisí na poplatkovém pásmu, které si klient zvolil a platí přímá úměra – čím

vyšší pásmo, tím delší bezúročné období.

V rubrice: Finance