Platební karty Komerční banka

05/05/2009    

0


Kreditní karty pro občany

Ačkoli Komerční banka je svým primárním charakterem spíše bankou určenou spíše pro komerční (podnikatelskou) sféru, nezapomíná v nabídce svých produktů také na privátní klientelu. Z nabídky kreditních karet Komerční banky si nyní můžete vybrat embosovanoui kreditní kartu Mastercard, která obsahuje zdarma cestovní pojištění, nebo elektronickou kreditní kartu VISA Electron, která mj. nabízí i pojištění schopnosti splácet.

SILVESTR 2012 -2013

Podmínky zřízení

Podmínky pro zřízení kreditní karty VISA Electron a Mastercard jsou totožné, žadatel musí být starší 18 let, musí se jednat o občana České republiky, popř. cizince s povolením k trvalému pobytu, příp. s povolením k přechodnému pobytu, jedná-li se o občana členské země Evropské Unie. Dále je nutné, aby byl žadatel o kreditní kartu majitelem běžného účtu u kterékoli tuzemské banky v českých korunách a doložil potvrzení o průměrném čistém příjmu za poslední tři měsíce. Je-li majitelem účtu u Komerční banky, potvrzení o výši příjmu není nutné dokládat.

Design

Kreditní kartu Mastercard vydává Komerční banka buď v základní variantě (viz obr. 4), nebo ve vlastním designu, který si klient může vytvořit na www.mojekarta.cz. Kreditní karta VISA Electron je taktéž vydávána v základní variantě (viz obr. 5), popř. s vlastním designem. Jako novinku uvedla v březnu 2009 na trh také prestižní kreditní kartu Platinum card, určenou pro náročnější klientelu. V tiskové zprávě Komerční banky ze dne 3. 3. 2009 se k této kartě uvádí: „Komerční banka připravila pro své klienty novou platební kartu – PLATINUM card. Je určena pro nejnáročnější klienty a rozsahem svých služeb se jistě stane nejatraktivnější kartou na trhu v ČR. Svým držitelům přináší individuální limity, nadstandardní cestovní pojištění, asistenční služby s lifestyle servisem a unikátní pojištění golfového a lyžařského vybavení. S kartou je spojen jediný roční poplatek za vedení karty.

„PLATINUM card přináší vysoce nadstandardní služby, elitní servis a komfort, nejen držitelům karty, ale i jejich rodinným příslušníkům,“ říká výkonný ředitel pro marketing KB Zdeněk Mojžíšek, a dodává, že „poskytnutí karty je i vyjádřením jedinečného vztahu klienta a banky. Každý klient získá individuálně nastavené limity, které odpovídají jeho životnímu stylu.“

Oproti kreditní kartě České spořitelny je u Komerční banky bezesporu výhodou možnost výběru kreditní karty od dvou kartových asociací (řada klientů upřednostňuje platební kartu s logem VISA), tuto výhodu ale znatelně snižuje fakt, že VISA není vydávána v embosované podobě. Jde o to, že stále ještě existuje řada zemí, v nichž jsou platební karty typu VISA Electron akceptovány omezeně anebo vůbec ne.

Základní služby u kreditní karty Komerční banky

Na rozdíl od České spořitelny nemá Komerční banka tak detailně propracovaný systém základních i volitelných služeb. Ke kreditní kartě VISA Electron nabízí banka zdarma pojištění schopnosti splácet, u karty Mastercard je pak automatickou součástí produktu cestovní pojištění do zahraničí pro držitele i rodinné příslušníky. Stejně jako držitelé kreditních karet České spořitelny, mají i klienti Komerční banky možnost přístupu ke kartovému účtu telefonicky i po internetu (expresní linka, internetová aplikace Moje banka), nicméně chybí možnost bezplatného přístupu přes informační linku KB. Jinak je oproti nabídce České spořitelně Komerční banka vůči svým klientům skoupá na další možnosti volitelných služeb ke kreditní kartě, protože kromě dalších doplňkových pojištění (povíme si o nich dále) a karty zdarma (pouze u VISY Electron) nenabízí žádné další speciální služby či výhody – např. věrnostní či slevový program. Jediný případ, kdy bychom mohli hovořit o určitých nadstandardních výhodách, je nová platební karta PLATINUM card, nicméně tato je určena spíše prestižní klientele, pro normálního občana je nejenom méně dostupnou, ale také příliš drahou záležitostí.

Doplňkové služby

Stejně jako klienti České spořitelny mohou být i držitelé kreditních karet Komerční banky informováni o změně zůstatku na svém kartovém účtu pomocí sms zprávy, tyto sms zprávy ovšem nejsou zahrnuty v měsíčním poplatku za vedení kartového účtu, jsou zpoplatněny samostatně a to částkou 2,50 Kč za každou sms zprávu.

Pojištění

Merlin

Toto pojištění může využít každý držitel kreditní platební karty vydané Komerční bankou. Poskytuje ochranu před důsledky zneužití karty v případě jejího odcizení nebo ztráty a to kdekoli na světě. Ochrana se vztahuje také na krádež hotovosti, kterou klient kartou vybral, ztrátu osobních dokladů a klíčů ztracených nebo ukradených spolu s kartou. Pojištění kryje i poplatky za stoplistaci (podaný zákaz na kartu) a vydání nové karty, je zde nulová spoluúčast a chrání kartu ještě před provedení zákazu na kartu, což jsou parametry v podstatě shodné s obdobným produktem nabízeným Českou spořitelnou.

V čem se ovšem tyto produkty jednoznačně odlišují? Především ve výši základního pojistného krytí, které u tohoto produktu činí maximálně 30000 Kč, kdežto Česká spořitelna nabízí svým klientům až dvojnásobek pojistného krytí, tedy 60000 Kč. Navíc umožňuje klientům vybírat ze tří pojistných variant podle jejich potřeb (např. podle výše úvěrového limitu), čímž se také potom výrazně liší výše ročního poplatku za toto pojištění. Liší se také roční poplatek za využívání tohoto pojištění, u této pojistné varianty zaplatí klienti České spořitelny 320 Kč, kdežto klienti Komerční banky pouze 276 Kč.

Patron

Pojištění Patron je určeno převážně majitelům běžného korunového účtu vedeného v Komerční bance, nekryje tedy případná rizika spojená s kartovým účtem a není proto vhodné pro klienty, kteří mají svůj běžný účet vedený u jiné tuzemské banky. Jedná se o úrazové pojištění, které kryje riziko úmrtí pojištěného následkem úrazu. Nastane-li pojistná událost, bude pozůstalým klienta do 48 hodin vyplaceno rychlé plnění ve výši 20000 Kč a po dobu 1 roku bude probíhat výplata buď 10000 Kč, nebo 20000 Kč měsíčně (podle zvolené varianty). Roční poplatek u varianty č. 1 činí 480 Kč, u varianty č. 2 je to 950 Kč.
Výhody: oproti produktu České spořitelny (Pojištění schopnosti splácet) to může být konstantní cena a také skutečnost, že pozůstalí klienta dostanou v převážné většině případů podstatně vyšší částku, než je úvěrový rámce kartového účtu, kterou lze použít na cokoli. Nevýhody: není možné využít pro všechny klienty, nekryje další pojistná rizika (tj. plnou ivaliditu, pracovní neschopnost a ztrátu zaměstnání). Klasické pojištění schopnosti splácet si klient nemůže zřídit samostatně, ale získá je pouze jako součást karty VISA Electron.

Poplatky

Roční poplatek za vydání / používání karty

Kreditní karta VISA Electron je vydávána zdarma a to po celou dobu existence této. Kreditní karta Mastercard se vydává s ročním poplatkem 350 Kč. Dále potom následuje prestižní karta Platinum card, za jejíž vydání klient zaplatí roční poplatek 6490 Kč, nicméně v tomto poplatku jsou zahrnuty např. následující služby: správa a vedení kartové účtu, používání karty, vyhotovení výpisu, vyhotovení duplikátu karty, transakce provedené v bankomatu i výběry na pobočkách bank a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, zaslání PIN ke kartě poštou, přijetí zákazu na kartě, pojištění PLATINUM a další doplňkové služby.

Poplatky za vedení a správu kartového účtu

U kartového účtu, k němuž je vydána karta VISA Electron, činí měsíční poplatek 30 Kč, u účtu s kartou Mastercard je to 20 Kč a u karty PLATINUM je kartový účet veden zdarma.

Ostatní poplatky

K dalším poplatkům, které mohou být pro klienty zajímavé, patří také poplatky za přijetí a odvolání zákazu na platební kartu, případně za výrobu karty náhradní. Poplatek za přijetí zákazu na kreditní kartu VISA Electron činí 150 Kč, u karty Mastercard 2000 Kčii a u karty PLATINUM je to zdarma. Za výrobu náhradní karty VISA Electron klient zaplatí 130 Kč, Mastercard 250 Kč a náhradní kartu PLATINUM bude mít zdarma.
Poplatek za opětovné vytvoření PIN na pobočce činí 100 Kč, při zaslání poštou je to zdarma, poplatek za změnu PIN v bankomatu KB činí 50 Kč.

Další skupinou poplatků je případné penále za nesplácení poskytnutého úvěru. Oznámení o přečerpání úvěrového limitu bude klienta stát 20 Kč, kterákoli upomínka pak 500 Kč. Z pohledu klienta bude jistě zajímavá skupina poplatků za provedené transakce kartou, kde z hlediska nás doslova ohromí poplatky za výběr z bankomatu a za službu Cash advance (tedy výběr na přepážce banky). Komerční banka účtuje svým klientům za výběr z domovského bankomatu 1 % z hodnoty transakce, minimálně 30 Kč, z jiného bankomatu v tuzemsku je to 1 %, minimálně 50 Kč a z bankomatu v zahraničí 1 %, minimálně 100 Kč. Vybírá-li z domovského bankomatu kreditní kartou hotovost klient České spořitelny, zaplatí za tento výběr pouhé 4 Kč bez ohledu na částku. Služba Cash advance na přepážce v tuzemsku stojí 1 % z hodnoty operace, minimálně 100 Kč, v zahraničí 1,7 %, minimálně 200 Kč. I z tohoto pohledu si stojí Česká spořitelna v oblasti poplatků lépe. Transakce kartou přímo u obchodníků poskytuje banka zcela zdarma, taktéž i dobití mobilního telefonu v bankomatech pro všechny operátory, navíc nabízí úhradu některých vybraných služeb pro operátora Vodafone.

V případě volby vlastního designu platí klient poplatek roční, nikoli jednorázový a tento poplatek činí 99 Kč. I zde je Česká spořitelna levnější, při žádosti o kreditní kartu s vlastním designem platnou 3 roky zaplatí klient jednorázový poplatek ve výši pouhých 199 Kč.

Úroky a bezúročné období

Úroková sazba u kreditní karty VISA Electron činí 21,90 % p.a., u karty Mastercard 19,09 % p.a a u prestižní karty PLATINUM 19,9 % p.a. Banka nenabízí možnost zvýhodněné úrokové sazby pro platby kartou u obchodníka, nicméně klient má možnost využívat bezúročné období v délce až 45 dnů a to jak pro platby kartou provedené u obchodníka, tak i pro výběry z bankomatu – oproti kreditní kartě České spořitelny se jedná o významný užitek pro klienta.

V rubrice: Finance