Islámsko-křesťanský dialog v datech

25/04/2012    

5


O Islámsko křesťanském dialogu se v posledních letech hovoří téměř často, ale jen málo lidí ví o tom jak mezi náboženský/mezi konfesní dialog probíhal. A proto bych chtěl zde uvést několik důležitých dat z naší historie.

SILVESTR 2012 -2013

V roce 1943: D.B.McDonald výrazně začal přispívat k přípravě evangelických misionářů v evangelickém semináři v USA. Vydal také několik příruček pro samotné misionáře.

V roce 1954: G.E.Hapkins se pokusil organizovat trvalý dialog s muslimy. Svolal úspěšnou konferenci do libanonského Bhámdínu, která se rozhodla ustanovit trvalý výbor pro muslimsko křesťanskou spolupráci.

V roce 1964: byl ve Vatikánu zřízen sekretariát pro nekřesťany, který byl kolem roku 1989 přejmenován na „Pontifikální radu pro dialog mezi náboženstvím“. Sekretariát měl za úkol rozvíjet vzájemnou informovanost.

V roce 1985: bylo uskutečněno kolokvium na téma „svátost v křesťanství a islámu“ pořádáno v Římě sekretariátem pro nekřesťany za účasti muslimských badatelů.

Papež Jan Pavel II. mluvil k 80 000 mladým muslimům na Marockém sportovním stadionu.

V roce 1991: papež Jan Pavel II. proslovil poselství k muslimskému lidu v jejich rodném jazyce (arabštině). Oslovil muslimi ke spolupráci mezi křesťany a požádal je o pomoc obětem války v Perském zálivu.

Za posledních několik desítek let se snaží misijní pracovníci, teologové, studenti či obyčejní lidé najít nějakou cestu k vzájemnému porozumění.

V rubrice: Religionistika