Papež Jan Pavel II. a jeho Islámsko-křesťanský dialog o víře

23/03/2012    

0


Papež Jan Pavel II. se stal velice významným člověkem v postojích o Islámsko – křesťanském dialogu. Byl nejenom velice významnou hlavou Římskokatolické církve, ale byl také v první řadě člověkem, který si uvědomoval okolí kolem sebe. Za svůj život učinil mnoho důležitých rozhodnutí, mnoho návštěv a mnoho misijní pomoci. Ale jeho snad nejvýznamnějším činem v oblasti mezi náboženského dialogu byla návštěva Marocké Casablaci roku 1985 (přesněji 19.srpna 1985). Maroko navštívil na pozvání Marockého krále, který ho zde až neuvěřitelným královským způsobem přivítal.

SILVESTR 2012 -2013

Poprvé pak v dějinách lidstva hlava římskokatolické církve promluvila k shromáždění téměř 80 000 davu muslimské mládeže na Marockém sportovním stadionu. A po té doporučil Jan Pavel II. všem křesťanům, aby ocenili četné projevy zbožnosti svých muslimských přátel. Po této významné návštěvě Jan Pavel II. navštívil dalších několik muslimských měst v Africe a Indonésii. Za pontifikátu Jana Pavla II. se Islámsko-křesťanský dialog velice rozšířil a bylo docházeno k velice významným závěrům. Na jaře v roce 1991 při příležitosti konce ramadánu a po ukončených bojích v Perském zálivu, Jan Pavel II. proslovil poselství, kterým se obrátil na muslimský lid. Poselství pronesl v jejich rodném jazyce a to v arabštině a oslovil tak muslimi ke spolupráci mezi křesťany na pomoc obětem války a pro posílení míru v celém světě. Papež Jan Pavel II. přispěl velice významně tomuto mezi náboženskému dialogu a stal se nej uznávanější osobností mezi Muslimi i Křesťany.

Jsme všichni plody z téže zahrady a z téhož kmene, všichni jsme vykvetli za téhož jara.

M.Iqbál

Použitá literatura: Duchovní cesty Islámu, Luboš Kropáček, Vyšehrad 2006

Tagged: