Výzva monarchistům k vlasteneckému důstojenství

18/02/2013    

0


Vážení přátelé, monarchisté,

obracím se na Vás – vzhledem k Vašemu očividnému zaujetí historií na úkor přítomnosti a budoucnosti – s výzvou k vlasteneckému důstojenství. Je nedůstojné příslušníka českého národa, aby uznával nástupnictví členů zahraničních vznešených rodů, zejména pak Habsburků, na český trůn. Je to nevlastenecké, je to politicky nesprávné, v očích voliče budíte dojem páté kolony, která se navíc chová politicky impotentně… jako stará žena ronící nostalgickou slzu nad bezcitným sousedem, co jí rozlil právě nadojené mléko – namísto toho, aby začala křičet, popadla hůl a vyprášila mu kožich. Takto se chovají pseudointelektuálové a maloměstské snobské kluby, bohužel v politice je to spíše na škodu monarchistickému hnutí, které v očích mladých, nespokojených a jiných potenciálních voličů Vaším přičiněním vypadá jako šedivá hmota, co patří prehistorické době.

SILVESTR 2012 -2013

Důrazně Vám proto doporučuji, abyste se nad sebou zamysleli, změnili svůj dosavadní kurz, zavrhli Habsburky (ať už je protěžujete z jakéhokoli důvodu) a veřejně vyhlásili svého kandidáta na hlavu Království Českého. Rád se nad podporou takového člověka zamyslím, pokud nebude spadat do kategorie impotentních pseudointelektuálů, nebo maloměstských snobů. Pokud se k tomuto prvnímu kroku v této těžké době nerozhodnete, žádám Vás, abyste se prohlásili „zájmovým klubem“ a vyklidili politickou scénu, protože monarchisté-osobnosti, kteří to se změnou myslí doopravdy a jsou připraveni něco obětovat pro blaho národa, nepotřebují, aby byli s Vámi – a Vaší nemastnou/neslanou činností – spojováni.

Děkuji za pochopení a věřím, že s Vámi nebude potřeba zkřížit kordy. Přestože mám rád souboje (např. na stránkách celostátních deníků), toto mne není hodno. Doufám, že Vaše úprava kurzu předejde konfrontaci a udělá z nás spíše spojence, nikoli protivníky.

 

S pozdravem, Vratislav Vyhlídka

Vratislav I. Spravedlivý,
král český, markrabě moravský, kníže z Kunštátu
tel.: 604 971 265

V rubrice: Politika