O svobodě a solidaritě

25/01/2013    

14


Svoboda patří mezi základní lidská práva. Jsem hrdý na to, že žiji ve svobodné zemi a mohu si své svobody užívat. Je jen na mně jak svým životem naložím, je to jen moje zodpovědnost. Proto mi z principu vadí každé omezení, které jsem nucen dodržovat z vůle jiných. A jde mi především o politiky, kteří korigují, regulují a omezují náš svět více než je nutné.

Jsem pro „malý“ stát, malý v tom smyslu, že by měl do života nás občanů zasahovat co nejméně. Chci stát, který bude chránit nemohoucí a postižené, pomáhat těm v tísni, bojovat s epidemiemi, korigovat monopoly, stavět silnice, podporovat školství apod., ale jinak nechá člověka, aby mohl žít podle svého, aby mohl užívat své svobody a majetku a ne, aby pod záminkou falešné solidarity své občany okrádal!
Vždyť co jiného než nedobrovolné odebrání majetku tj. krádež je např. platba na sociální zabezpečení?!! To jsou peníze, které vám stát sebere a vy už je nikdy neuvidíte!!

SILVESTR 2012 -2013

A co teprve daně! Zde je pojem solidarity přímo amorální!! Už to, že úspěšní lidé mají vyšší míru zdanění! Ono nestačí, že by automaticky platili větší částky i při stejné výši daní, je třeba jim vzít ještě mnohem více! Princip progresivní daně říká: ‚Jsi schopnější, tumáš přes prsty!!! Zaplať!!‘

A proč? Aby se zacpaly pusy statisícům prostých lidí a ti přehlíželi korupci na nejvyšších místech, boj o koryta a neuvěřitelné plýtvání státního aparátu.

A druhou věcí je – proč stát chce tak vysoké daně?! Proč má např. Brňan fandící fotbalu přispívat na Státní operu v Praze?! A proč by měla účetní z Prahy přispívat ze svých daní na levnější moravská rajčata?
Kdyby jim stát jejich peníze nechal, tak si ten Brňan bude moci zaplatit lepší lístek, např. do lóže a podpoří svůj klub a člověk milující operu zaplatí z těch neodvedených peněz dražší lístek do opery. Ono by se hezky rychle ukázalo, co lidé chtějí!

Také si myslím, že když se někdo rozhodne nepracovat, tak ať nepracuje. Je to jeho věc. Ať si leží pod mostem nebo doma kouká na telenovely. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Ale je to také jeho osobní zodpovědnost, až mu bude kručet v břiše!

Proč by stát měl vzít tisícikorunu z mé peněženky a dát ji jemu?!!!

A to platí i pro každého, kdo tvrdí, že nemůže najít práci. Možností má mnoho: ať třeba dojíždí nebo se přestěhuje! Práce je dost, pokud člověk pracovat chce (já jsem to také tak udělal). Stačí se podívat, kolik cizinců u nás pracuje – každé z těch míst by jistě český nezaměstnaný dostal také!
Je to otázka osobní důstojnosti, sebevědomí a odpovědnosti. Každý, kdo se nechá živit státem (tudíž těmi, kdo tvrdě pracují), než aby něco dělal, je jen parazit. Jak jinak pohlížet na člověka, který si sám sebe neváží natolik, aby ho smysl pro sebeúctu a zodpovědnost přinutil jít si najít práci?!
A stát v tom takové lidi ještě výší příspěvků podporuje, místo aby je motivoval být aktivní a zodpovědní a získat tak svou důstojnost a sebevědomí zpět!!!

A jak chce stát takové lidi přinutit být zodpovědnými a šetřit si třeba na důchod, místo aby veškeré prostředky teď utratili a projedli?! To nevím! Ale myslím, že jediným způsobem jak vychovávat je správný příklad. To je ovšem těžká věc, zvláště pro stát.

Nicméně, jestli se mu nepodaří vyvolat změnu v myšlení lidí a jejich postoji k zodpovědnosti, tak hrozí, že jednoho dne přijdou davy těch nezodpovědných bušit na dveře těch zodpovědných! Je jen otázka, kolik jich bude.
Pokud však budeme pokračovat v levicové rozdavačnosti a podporovat nezodpovědnost a závislost, tak jich bude hodně a doufám, že my zodpovědní budeme mít dost silné dveře a petlice!!

V rubrice: Finance, Politika