Jak ODS za 2 roky zadlužila stát?

01/06/2009    

2


Předem předesílám, že toto není ŽÁDNÁ VOLEBNÍ AGITKA, nebo něco podobného. Zkrátka už mám dost jen toho svinstva bez toho aniž by lidi „tam venku“ věděli, co se děje v kuloárech. A upřímně je mi už jedno, jestli je to chráněno nějakým zákonem nebo není. I kdybych za tento článek měl být trestně stíhán, chci aby si lidé dozvěděli pravdu a na základě těchto informací, které jim nikdo kromě mě neposkytne, zvážili svá budoucí rozhodnutí. Podotýkám, že v zákonech se docela dobře orientuji, neboť moje zaměstnání je vedení celého exekučního oddělení, pod které spádá i oddělení vymáhání jednoho soudu v naší republice. Ale začněmě od začátku a dospějme postupně k osvětlení celého problému.

Jak dokázala ODS během dvou let zadlužit stát, díky tomu, že justici úplně položila na kolena?

SILVESTR 2012 -2013

Teď už naštěstí bývalý ministr spravedlnosti pan Pospíšil pod tlakem teď už naštěstí také bývalého premiéra Topolánka, který na něj tlačil, aby zaváděl urychlené reformní změny pro urychlení práci v justici, vymyslel a v roce 2007 vešel v platnost zákon, který umožňujePodávání platebních rozkazů elektronickou formou. Navenek tento krok vypadá velice hezky, neboť sednete k počítači, zadáte informace, které potřebujete a obratem vám přijde potvrzení a za takové podání navíc zaplatíte poloviční soudní poplatek 300,- Kč, místo běžných 600,- Kč. V čem je však problém? Tento zákon se sebou obnášel mnoho změn i do soudního účetnictví. Dříve totiž pokud jste něco zaplatili soudu, platili jste to na příjmový účet soudu. Soud s těmito penězmi mohli hospodařit a pokud jste byli například v civilním sporu úspěšní a měli nárok na vrácení všech prostředků s tím spojených, byly vám tyto prostředky vyplaceny ze stejného soudního účtu, na který jste jej zaslali. To je logické, neboť pokud někam peníze pošlete musí tam být a státní instituce by měla počítat s tím, že vám tyto peníze jednou musí vrátit a dle mého názoru si s nimi nemůže dělat, co chce. S rukou v ruce se zákonem o elektronických platebních rozkazech však na soudy přišel zákon o tom vytvořit pro tento proces dva účty. Jeden tzv. „bývalý příjmový“, pro náš soud s označením předakontace 3703 – kam nyní vážení občané chodily a chodí vaše peníze. Pokud se soudíte a vynakládáte nějaké prostředky soudu – soud je má nyní za povinnost koncem měsíce odeslat na Ministerstvo spravedlnosti. Tam soud může odeslat kolik peněz chce. Nyní se vrátíme k druhému účtu, ten byl po reformě označen za tzv. „výdajový“ účet. Na ten z Ministerstva financí však už daný soud dostane jen omezený počet prostředků. Takže i když třeba soud od lidí dostane zaplaceno 10 miliónů během jednoho měsíce. Zpátky se soudu vrátí 3 milióny se kterými musí operovat. – Musí z toho zaplatit chod soudu, aby vám byly doručeny obálky, aby mohl přijímat vaše stížnosti písemnosti atd. Ale kam se podělo vašich zbylých 7 miliónů konkrétně u případu našeho soudu? Na Ministerstvo bylo našemu soudu vysvětleno, že 2 miliónů z toho spolklo vyřizování elektronického podání a zbylých bylo převedno do resortu Ministerstva vnitra (asi za ně přebarvili policejní auta?!). Dokážet si představit například vy jako fyzická osoba nebo podnikatel, že se s někým musíte soudit, zaplatíte například zálohu 1.000.000,- Kč (u fyzické osoby třeba 1.000,- Kč) – tyto peníze soud odešla do Ministerstva spravedlnosti a od tam už se vám nevrátí? Vy pak přijdete na soud a řvete na úředníky, že chcete vrátit soudní poplatek. Ano my vám vrátíme soudní poplatek ve výši 1.000.000,- Kč, jenže na pokladně soudu pro jeden měsíc pak zbydou už jen 2.000.000,- Kč a všechny případy se musí o další měsíc odložit. Bývalá vláda tedy někde disponuje s vašimi penězi, které vám de facto ukradla prostřednictvím soudů. A na soud hodila závazky, že vám tyto peníze musí vracet, i když nemá z čeho.

Paradoxně za tohle všechno může zavedení „reformních“ elektronicky podáváných platebních rozkazů, které sice jsou o polovinu levnější, ale o polovinu déle trvá jejich vyřízení než písemné podání, proč? Písemně podáte návrh na vydání platebního rozkazu. Ten dojde na podatelnu už s vašimi iniciály – ta ho přijme a ihend vám odpoví a na podacím okamžitě potvrdí, – může zavolat třeba na účtárnu, říci spisovou značku a jemu ihned přidělen variabiální symbol. Celé vyřízení pak trvá cca 1 měsíc.

U elektronického podání? Musíte vyplnit formulář. Ten se odešle na Ministerstvo spravedlnosti. To ho během tří dnů potvrdí. Zašle zpátky potvrzené. Až přijde potvrzení vám, teprve pak ho může odeslat na daný soud. Ministerstvu trvá další tři dny, než zjistí, kam vlastně patří. To už máme 6 dní. Přitom na každém soudě musí dělat pouze jedna osoba, která toto podání může zapsat do návrhu, protože by při práce více lidí docházelo ke kolizi. Takže když za noc na náš soud přijde 700 podání je taková paní ve skluzu 20 dní. to už máme 26 dní od vašeho podání. Ale vzhledem k tomu, že máte povinnost tento elektronický návrh zaplatit už v den podání už musí ihned po zaspání na účtárnu, která však ještě neví spisvou značku, pouze variabilní symbol, který jí a vám vygeneroval elektronický systém. V kvantech takových spisů se dohledává tato platba na účtarně i tři dny to už máme 29 dní. (spis stále neprošel podacím oddělením). Účtárna musí spis vrátit na zápis. Tam zase trvá než se na něj dostane řada + cesta spisu to je další cca tři dny (celkem 31 dní). Ze zápisové oddělení jde spis teprve na podací oddělení cca 2 dny (tj. 33 dní). Z podacího musí zpátky na účtárnu neboť už sedí dohledaná platba s výpisem, ale účtárna si nyní musí převzít ještě spisovou značku, aby mohla dle instrukcí ministerstva zaúčtovat – cca 3 dny. 36 dní).

TAKŽE V PRAXI ODS VYMYSLELO ZRYCHLENÍ ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE PRODLOUŽENÍM O TŘI DNY.

Pokud chcete ještě jedno jobovku navíc. Tak současná vláda už téměř nemůže dělat nic se schváleným zákonem o datových schránkách. – Co to je datová schránka je na dlouhé podívání – fór je však v tom, že všechny právnické osoby, které jsou zapsány v rejstříku dostanou tyto drahé datové schránky ZDARMA – čili podnikatelé se mají dobře. Tyto schránky podnikatelům zaplatí daňový poplatníci ;).

Současná úřednická vláda má jedinou možnost, jak zachránit chod soudů. Protože si dost dobře nedokážu představit že už tak chatrné fungování justice by nefungovalo vůbec a běžní občasné, by se absolutně nemohli nikde domáhat svých práv?

NĚKDE VZÍT PENÍZE, KTERÉ SE ZTRATILY BŮH VÍ, KDE A ZASE SI PŮJČTI A ZADLUŽIT STÁT JEŠTĚ VÍCE, ABY SOUDY BYLY VŮBEC V PROVOZU. TO, CO

ODS TAK PROPAGOVALA, DOKÁZALA V JUSTICI ZA DVA ROKY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, KOMU SE TO NEPODAŘILO ZA OSM LET.

Samožrejmě tohle není problém v horizontu dvou měsíců, ale dotkne se všech lidí v této republice. Dříve, či později.

Teď stát v bezvýchodné situaci s nízkým rozpočtem, zahlcen paradoxně těžší administrativou. Soud bude muset propouštět zaměstnance, protože nemá na jejich platy a pokud by vyplatil zaměstnace, musí zavřít chod soudu, protože nemůže za chvíli odeslat jedinou obálku. Navíc úřednici, kteří na soudech zůstanou se budou zabývat dohledáváním elektronických poplatků, které z počátku nejsou vůbec identifikovatelné a tím pádem nebudou mít čas řešit jiné důležité věci běžných občanů. K tomu všemu vy jako účastníci řízení, když přijdete na soud a budete třeba i v tížívé finanční situaci, nebo nebudete mít dostatek prostředků na chod vaší firmy, soud vám řekne, že vám VAŠE PENÍZE NEVRÁTÍ, protože to teď zakázalo Ministerstvo spravedlnosti, které nemá dost peněz na to, aby je posílali zpět na soudy. Kam se tyto prostředky ztratily za vlády ODS, teď zjišťuje současná vláda úředníků, který tento celý nebohý proce chce stáhnout do původní podoby. Údajně jí to má trvat ale 6 měsíců, než dokáže vše spravit tak, aby soudy měly tyto peníze všechny zpátky na příjmových účtech.

Doufám, že jsem vám alespoň trochu otevřel oči.

K výše uvedenému bych rád ještě podotknul, že je mi líto, že naše legislativa neumožňuje dostat do parlmentu i stranu, která získala méně než 4% volebních hlasů…

Kdyby totiž existovala nějaká konstruktivní opozice, s dobrým právníkem smete tento zákon pomocí Soudu pro lidská práva hned ze stolu. Protože z mého subjektivního pohledu mi není jasné, proč by člověk, který nemá doma PC musel platit 600,- Kč místo lidí, kteří doma počítač mají 300,- Kč. Vlastnti PC není nikoho povinnost?

V rubrice: Politika