Zemřel Prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc

01/07/2008    

0


V noci 26.6.2008 nás nečekaně opustil vynikající český archeolog, sumerolog a religionista profesor Blahoslav Hruška . Narodil se v den Pražského povstání 5.5.1945 v Českém Brodě. Studovat začal v roce 1962-67 Filozofickou fakultu UK v Praze a jeho studijním oborem se stalo klínopisné bádání. Pracoval jako vedoucí katedry Religionistiky na Husitské teologické fakultě UK v Praze.

Během svého života se stal kandidátem věd o umění, doktorem historických věd, docentem religionistiky a vynikajícím profesorem.

SILVESTR 2012 -2013

Profesor Hruška se zařadil mezi přední evropské badatele, mezi odborníky v dané oblasti a stal se takovým profesorem/pedagogem, kteří dokáží své žáky nadchnout pro svůj obor.

 

Profesor Hruška nám všem bude moc chybět.

V rubrice: Osobnosti