Praha 13

29/11/2007    

1


Na Praze 13 žiji už asi 15 let, což je v mém věku drtivá většina života. Přestože pro mnohé je Praha 13 jenom další ze stejně nevzhledných okrajových sídlišť, určitě si v celkovém obrázku Prahy zaslouží svoje místo. A není to jen zásluhou množství kulturních a přírodních památek, ale taktéž dobře fungujícím mechanismem městské části. Není týden aby jste alespoň někde nenarazili na nějakou kulturní akci a není snad místo, kde by jste nenašli alespoň trochu zalíbení.

Samozřejmě pokud jen projíždíte, po Jeremiášově, nebo Rozvadovské spojce je dost pravděpodoné, že si ničeho kromě betonové zástavby nevšimnete. Celá mč stojí v oblasti několika bývalých osad, které byly k Praze společně připojeny teprve v 70. letech a v mč je stále množství domů z původní historické zástavby. Z prvotních osad z 13. a 14. století se jich pochopitelně tolik nedochovalo :), ale o této době a i době mnohem starší zde svědčí mnohé archeologické nálezy, především v oblasti Prokopského a Dalejského profilu. Historická zástavba stojí sama o sobě za zhlédnutí a k většině zajímavostí se dostanete jednou z tras vedoucích z neustále rozvíjeného centrálního parku. Za jednu z turisticky nejaktraktivnějších lokalit se dá vedle centrálního parku, profilu Motolského potoka, Prokopského údolí a dalších, považovat středověká vesnička Řepora, jenž funguje jako skanzen na území Řeporyj. Na prvni pohled je dobře schovaná mezi stromy v úžlabině mezi Řeporyjemi a plánovanou Jinočanskou spojkou.

Trvalý rozvoj mč se dá sledovat právě naříklad na centrálním parku, v jehož blízkosti nedávno na haldě vznikly dvě cyklotrialové dráhy. V parku například nedávno přibylo hřiště na minigolf a celkově před pár lety prošel revitalizací. V blízkosti stanice metra stodůlky vzniká již zmiňovaná Jinočanská spojka, která má propojit ulici Jeremášovu s městským okruhem. Na západ od ní budě nadále vznikat v blízké budoucnosti pravděpodobně obytná zástavba, která se nově rozšiřuje také v oblasti mezi Velkou Ohradou a Řeporyjemi a také severně od centrálního parku. V okolí metra Nové Butovice vzniká především administrativní zástavba. V posledních letech vznikly obytné domy v okolí metra Húrka, tedy v blízkosti radnice a Slunečního náměstí. Radnice sama byla postavena před několika lety jako moderní budova a v jejím sále jsou často pořádány výstavy, nebo různé akce. Městská část je zapojena do projektu czech point. V oblasti Prahy 13 vzniklo a vzniká mnoho cyklotras a tradičně jsou pořádány různé cyklistické akce.

Při shrnutí se dá říct, že Praha 13 je dobré místo nejen pro bydlení, ale i pro život, díky svému životnímu prostředí, ale i díky tomu, že velmi dobře funguje jako celek.

Tagged:
V rubrice: Doprava, Život