Mýty o americkém radaru

28/03/2007    

4


V tomto článku se budu snažit vyvrátit některé polopravdy až naprosté nesmysly okolo radaru USA, které se šíří internetem a internetovými fóry. Nebudu zde vyjadřovat svůj názor, pouze postřehy, které se mi nelíbí.

Téměř 60 % obyvatelstva je rezolutně proti radru, proč? Ptám se jednotlivých lídí – některé odpovědi jsou logické a respektuji je,ale jsou takové, které zde chci představit a vyvést lidi z těchto omylů.

Hrozba útoku atomovou bombou: O nesmyslnosti této varianty není potřeba se dlouho rozepisovat,avšak já to udělám. Potencionální nebezpečí útoku atomovou bombou je ze strany Severní Korei a Íranu. Výroba at. bomby je ve zbrojním průmyslu jedna z nejnákladnějších věcí,ne-li opravdu nejnákladnejší. Severní Korea je velice ekonomicky slabá země,kde je přes noc vypínána el. energie a na každou domácnost je povolen určitý počet elktrospotřebičů. Opravdu má Korea zájem svrhnout at. bombu na ČR? Írán : vlastnictví jaderných zbraní nebylo potvrzeno a i zde si kladu otázku: Měl by Írán potřebu zlikvidovat jeden radar at. bombou? – A od toho zde radar je, chránit nás před těmito moznými agresory.

Přirovnání k roku 1968: Z 20. na 21ní srpen vojska Varšavské smlouvy překročila hranice Československa. Do země vtrhlo téměř 5000 – 7000 tanků a přibližně 500 tisíc vojáků – začala první útočná vlna. Výsledek ? 72 mrtvých, stovky zraněných, 300 000 emigrujících lidí. Schválí li vláda nótu amerického kongresu vybudovat zde radar, jakožto prvek celé protiraketové obrany USA, přijde sem asi 150 specialistů,kteří by měli obsluhovat radar. Nevidím v tom shodu…

Radar jako negativní „společník“: Ptám se lidí,proč si myslí,že by radar měl ohrožovat zdraví lidí nebo snad dokonce životní prostředí. Jedna známá mi odpověděla tímto způsobem : “ Je to přece radar,ne?“ „Ano,je…“ reagoval jsem… Ale k věci. Radar,který by zde měl stát má pracovat v pásmech ( frekvence ) 8 – 12 GHz, nejspíše však 10 GHz. Od ústí antény 150 m je tato elektromagnetická energie přibližně stejně škodlivá jako byste byli vzdáleni 5 cm od mikrovlnky. Další takový mýtus,který ve společnosti přetrvává je rušení televizního vysílaní a rušení signálu telefonů. To ovšem není technicky možně,neboť radar pracuje na úplně jiné frekvenci, jak jsem již psal 8 – 12 GHz, resp. 10 GHz. Televizní vysílání se pohybuje od 60 MHz do 800 MHz, pásma GSM potom od 900,1800,1900 MHz. Nevím tedy jak by měl rušit radar příjem tel. či mobilního signálu. Je pravda že radar si vyžáda bezletovou zónu, avšak ta nenarušuje žádný současný letecký koridor.

Úlomky sestřelené rakety: Na internetových fórech se také diskutuje o tom, co by se stalo,kdyby opravdu došlo k sestřelení rakety nad naším územím. To mě zaujalo a začal jsem pátrat jak to doopravdy je. Dospěl jsem k závěru,že by se v podstatě nestalo nic. Americký radar typu XBR,jež zde má stát jé jakési „kolečko“ v celém protiraketovém systému USA a jeho úkol zpočívá v odhalování balistických střel, zaměřovat je,vypočítávat jejich trajektorie letu,cíl dopadu, předávat informace středisku atd. atd. Velice jednoduše a stručně řečeno. To vše co jsem napsal by se mělo dít ve střední fázi letu rakety,kde by také měla být sestřelena. To je několik stovek až tisíc kilometrů nad zemským povrchem – ve vesmíru,chcete li. Odchylka přesnosti radaru je 15 cm, kde se však nabízí možnost spolupráce s radarem HAVE STAR podobného typu v Norsku – oba tyto radary by byly schopny určit polohu rakety s přesností 5 cm! Byla by tedy raketa sestřelena ve střední fázi letu,její úlomky by shořeli v atmosféře a na povrch by dopadlo asi 5 % z úlomků rakety.

Věřím že po přečtení mi mnozí z Vás budou chtít vynadat a vynadávat se. Žádám Vás,nedělejte to a neukazujte tak svojí hloupost – odpovězte mi slušně a inteligentně.

Tagged: , ,
V rubrice: Gastronomie, Politika