Deset rad podle zakladatele československého unitářství N. F. Čapka

05/04/2007    

1


Rád bych představil 10 rad podle Norberta Fabiána Čapka, významného českého náboženského myslitele a zakladatel československého unitářství. N.F.Čapek byl předsedou spolku Náboženská společnost československých unitářů, která byla svého času největší unitářskou kongregací na světě. Norbert Fabián Čapek se zasloužil o nezávislost Československa. 30. října roku 1942 skonal v koncentračním táboře v Dachau.

SILVESTR 2012 -2013

Autor: Petr

zapalovač

  1. Žijte jednoduše. Žijte prostě, abyste měli málo potřeb. Nedělejte si zbytečné starosti, zvláště cizí si nepřipouštějte. Buďte spokojeni s tím, co máte.
  2. Nelpěte na hmotných věcech. Mějte na paměti, že hmotné věci jsou pomíjivé. Zajímejte se o věci hlubší, víc získáte. Zachovejte si vnitřní svobodu.
  3. Žijte krásou. Nezapomínejte na krásné, radostné okamžiky, ale zapomeňte na smutné, nepříjemné. Zbavte se zloby, zášti, nenávisti a odpouštějte těm, kdo vám ublíží. Za dobro buďte vděční, nezapomínejte na ně.
  4. Žijte přítomností. Pravý život je to, co prožíváte právě nyní. Budoucnosti se nebojte – věřte v ni. Na stáří nemyslete a na minulost příliš nevzpomínejte.
  5. Buďte tvůrčí. Nezahálejte a stále se něčím zaměstnávejte. Buďte tvořiví, stále se učte a vzdělávejte.
  6. Hledejte krásu. Těšte se z krásných věcí, přírody, hudby, literatury a jiných umění. Krása je potravou duše.
  7. Radujte se. Udržujte se v dobré náladě. Pěstujte humor a pamatujte, že veselá mysl je půl zdraví a půl krásy.
  8. Mějte rádi lidi. Mějte lidi rádi a lidé budou mít rádi vás. Pomáhejte druhým! Více než na své trápení myslete na to, jak udělat radost druhým. Nemůžete-li o druhých mluvit dobře, raději mlčte.
  9. Buďte skromní. Zachovejte si střídmost a ve všem buďte umírnění.
  10. Mějte víru. Dbejte o vaši víru v Boha – Nejvyšší Moudrost. Uvědomujte si její přítomnost v sobě i ve všem.

Norbert Fabián Čapek a unitářství jsou velmi zajímavé fenomény a proto bych se tomuto tématu na www.Odhaleni.info rád věnoval i v budoucnu.

V rubrice: Religionistika