Články relevantní k »Temelín«

Homo Sapiens Atomus

11. prosince 2012    

4

Přijatelný rozvoj je pojem, který může vyvolat bouřlivé filozofické, ekonomické, kulturní i společenské debaty. Přijatelný rozvoj je prizma přes které je možné posuzovat společnost lovců a pěstitelů na straně jedné a rozvinutou industriální společnost, stojící na výrobě a službách na straně druhé. Přijatelný rozvoj je derivací pokroku. A pokrok, jak známo, nezastavíte. Pokud nechceme aby […]