Články relevantní k »drogy«

Drogy a my

25. října 2013    

0

Pod slovem droga si představíme látku, nějakým způsobem stimulující fyzický, nebo psychický stav člověka. Mylně se mnoho lidí domnívá, že s každou drogou je nutně spojená závislost. Nicméně slovem droga můžeme pojmenovat nejen výže zmíněné, nýbrž i nějakou činnost, hmotný majetek, nebo kupříkladu i věc hodnoty spíše duchovní. Drogu si může vytvořit, a jak už […]