Vždyť jsem tomu chtěla

Nedívej se, děvče, tak
hluboko mi v oči,
oči mé jak černý vír,
běda, kdo tam vkročí.

V oku mém tak hluboko
divný bol se skrývá
a nebude nikdy zdráv,
kdo se tam zadívá.

A já přec tam hledět chci,
vždyť už nejsem zdráva,
vždyť už moje hlavička
dávno postonává.

A já přec tam hledět chci,
vždyť jsem tomu chtěla,
aby se mi po tobě
duše rozbolela.